Opintojakso

Hae opetus/tentit
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1), 2 op 
Koodi OSAK0711  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1)  Lyhenne Oikeudellinen s 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0007 Saksan kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy
1. hoitamaan työelämän suullisia viestintätehtäviä perustasolla
2. ymmärtämään yleisluonteista ja ammattialaan liittyvää puhuttua vierasta kieltä
3. käyttämään tätä kieltä myös ammattialaa koskevissa puhetilanteissa
4. ymmärtämään Saksan/saksankielisten maiden työelämän kulttuuria riittävän hyvin välttääkseen virheitä kanssakäymisessä Saksan/saksankielisten maiden edustajien kanssa
5. saavuttamaan vähintään B1–tason suullisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Kurssin nimike viittaa kurssin painopisteeseen. Kurssiin sisältyy monipuolisia harjoituksia sisältäen luku-, kirjoitus-, kuuntelu- ja keskusteluosuuksia.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Suullisia harjoituksia 24 t. Tutustuminen kulttuuriin videoiden avulla.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Keskustelun alustus.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi (joka toinen lukuvuosi)

 
Kohderyhmä 

2. tai 3. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Peter Sippel

 
Opetuskieli 

Saksa

 
Pakollisuus 

Pakollinen opiskelijoille, jotka ottavat valinnaiseksi kieleksi saksan.

 
Lisätiedot 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
1. OENG0710 Legal English Reading for Academic Purposes
OENG0711 Legal English Oral Communication for Academic Purposes
2. OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito 
3. ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen
ORAN0711 Oikeudellinen ranska, suullinen taito 
4. OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito

Oikeudellisen saksan, ranskan ja venäjän peruskurssit 0710-0711 järjestetään vuorovuosina syventävien oikeudellisten kielikurssien 0810-0811 kanssa.

 
Ilmoittautuminen 

Oikeudellisen saksan, ranskan ja venäjän perus- ja syventäviin suullisiin kursseihin pitää aina ilmoittautua. Koodit ovat OSAK0711, OSAK0811, ORAN0711, ORAN0811, OVEN0711 ja OVEN0811.

HUOM: Kurssin ensimmäisellä tapaamisella sovitaan kurssitapaamisten ajankohdista. Osallistuthan silloin, niin pystyt vaikuttamaan aikatauluun eikä poissaoloja tule liikaa.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä