Study module

Show study events
OSAK0711 Legal German: Oral Skills (CEFR B1), 2 ECTS cr. 
Code OSAK0711  Validity 01.01.1950 -
Name Legal German: Oral Skills (CEFR B1)  Abbreviation Legal German: O 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0007 German 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy
1. hoitamaan työelämän suullisia viestintätehtäviä perustasolla
2. ymmärtämään yleisluonteista ja ammattialaan liittyvää puhuttua vierasta kieltä
3. käyttämään tätä kieltä myös ammattialaa koskevissa puhetilanteissa
4. ymmärtämään Saksan/saksankielisten maiden työelämän kulttuuria riittävän hyvin välttääkseen virheitä kanssakäymisessä Saksan/saksankielisten maiden edustajien kanssa
5. saavuttamaan vähintään B1–tason suullisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Contents 

Kurssin nimike viittaa kurssin painopisteeseen. Kurssiin sisältyy monipuolisia harjoituksia sisältäen luku-, kirjoitus-, kuuntelu- ja keskusteluosuuksia.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Suullisia harjoituksia 24 t. Tutustuminen kulttuuriin videoiden avulla.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Keskustelun alustus.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Kevätlukukausi (joka toinen lukuvuosi)

 
Target Group 

2. tai 3. opintovuosi

 
Tutor 

Peter Sippel

 
Language of instruction 

Saksa

 
Compulsory 

Pakollinen opiskelijoille, jotka ottavat valinnaiseksi kieleksi saksan.

 
Additional information 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
1. OENG0710 Legal English Reading for Academic Purposes
OENG0711 Legal English Oral Communication for Academic Purposes
2. OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito 
3. ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen
ORAN0711 Oikeudellinen ranska, suullinen taito 
4. OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito

Oikeudellisen saksan, ranskan ja venäjän peruskurssit 0710-0711 järjestetään vuorovuosina syventävien oikeudellisten kielikurssien 0810-0811 kanssa.

 
Registration 

Oikeudellisen saksan, ranskan ja venäjän perus- ja syventäviin suullisiin kursseihin pitää aina ilmoittautua. Koodit ovat OSAK0711, OSAK0811, ORAN0711, ORAN0811, OVEN0711 ja OVEN0811.

HUOM: Kurssin ensimmäisellä tapaamisella sovitaan kurssitapaamisten ajankohdista. Osallistuthan silloin, niin pystyt vaikuttamaan aikatauluun eikä poissaoloja tule liikaa.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.