Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0615 Valinnainen tutkimuskurssi II, 3 op 
Koodi UKUV0615  Voimassaolo 01.01.1950 - 31.07.2019
Nimi Valinnainen tutkimuskurssi II  Lyhenne Valinnainen tut 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Sisältö 

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijat voivat halutessaan suorittaa ylimääräisen valinnaisen tutkimuskurssin (analyysi/tulkinta-kurssi). Kurssi tukee pro gradu -tutkielman tekemistä. Kurssi voidaan valita taiteiden tiedekunnan tai muiden tiedekuntien opetustarjonnasta. Kurssi voidaan suorittaa myös muussa yliopistollisessa yhteydessä tai alan korkeatasoisessa seminaarissa tai kongressissa, jolloin kurssin suoritustavasta sovitaan kurssisuorituksesta vastaavan yksikön kanssa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opetus- ja työmuodot vaihtelevat eri kursseilla. Osallistujien on syytä varata riittävästi työaikaa useimmiten periodeina vedettäviin, intensiivisiin kursseihin.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssikohtainen kirjallisuus ja kurssin järjestäjän ilmoittamat suorittamistavat.

 
Arviointi 

5-1 / hylätty tai hyväksytty / hylätty

 
Ajankohta 

Katso tarkemmin järjestettävät kurssit WebOodista.

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot, 1.-2. opintovuodet

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus, oma graduohjaaja.

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Lisätiedot 

Opiskelija valitsee pro gradu -tutkielmaansa tukevat tutkimuskurssit yhdessä graduohjaajansa kanssa.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä