Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONPOOL2 Varallisuusoikeus, 10 op 
Koodi ONPOOL2  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Varallisuusoikeus  Lyhenne Varallisuusoike 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pirkko Heikkinen 
Janne Kaisto 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Saarnilehto, Ari & Hemmo, Mika & Kartio, Leena  Varallisuusoikeus    - Saatavuus
     Lisätiedot Vain päivittyvä sähköinen versio


Kuvaus:
Tavoite 

 Varallisuusoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelija:

•osaa varallisuusoikeuden keskeisten käsitteiden ja periaatteiden (yleisten oppien) sisällön ja merkityksen
•ymmärtää sopimusoikeuden kantavat periaatteet ja selittää niiden sisällön
•ymmärtää vahingonkorvausvastuuta koskevat perusteet ja kantavat periaatteet sekä selittää niiden sisällön 
•osaa pääpiirteet tärkeimpien (irtaimia ja kiinteitä esineitä koskevien) varallisuusoikeuksien sääntelystä
•osaa varallisuusoikeuksien vaihdantaa koskevan suojajärjestelmän pääpiirteet
•tunnistaa käytännön tilanteissa varallisuusoikeudellisesti merkityksellisiä kysymyksiä sekä osaa arvioida niitä perustellusti ja relevantein argumentein

 
Sisältö 
  1. Omistamisen, sopimuksen ja vahingonkorvausvastuun käsitteelliset lähtökohdat sekä varallisuusoikeuden yleiset periaatteet

  2. Sopimusoikeuden perusteet

  3. Vahingonkorvausoikeuden perusteet

  4. Omistusoikeus ja ns. rajoitetut esineoikeudet

  5. Varallisuusoikeudellinen sivullissuoja

 
Toteutus ja työmuodot 

- etukäteismateriaalit ja etukäteismateriaaleihin perustuvat esikuulustelut Moodlessa
- vapaaehtoiset saliluennot (luentoja ei tallenneta/striimata) + pakollinen kirjallinen tehtävä
- ongelmatilannelähtöiset seminaarit
- kirjatentti

1. Infoluento (1 t), vapaaehtoinen
- luennolla esitellään poolin rakenne, opiskelijoilta vaadittavat suoritukset ja aikataulu

Perusopinnot:

2. Sopimusoikeuden perusteet ONPOOL21 (luennot 4 t) 1 op, vapaaehtoinen (lähiopetus)
- ennen luentoja luettava etukäteismateriaalina Kaisto, J: Johdatus yksityisoikeuteen (2020), luvut 1-4 (maksuton versio löytyy seuraavan linkin kautta: https://shop.unigrafia.fi/tuote/oikeustieteellisen-tiedekunnan-suomenkieliset-paasykoekirjat-2020-sahkoinen-versio/  ) ja Lohi, T: Velvoittautumistoimet ja dispositiotoimet. Business Law Forum 2008 (löytyy esimerkiksi edilexistä), s. 53-93

- etukäteismateriaaliin perustuva esikuulustelu Moodlessa. Opintojakson suorittaminen edellyttää esikuulustelun suorittamista hyväksytysti Moodlessa näkyvässä määräajassa.
- kirjallinen tehtävä3. Esineoikeuden perusteet (luennot 4 t) ONPOOL22 1 op, vapaaehtoinen (lähiopetus)
- ennen luentoja luettava etukäteismateriaalina Kaisto, J – Tepora, J: Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa (2012), luvut 6-7 ja 10, Niemi, M.I: Maakaaren järjestelmä II. Kirjaaminen ja lainhuudatus (2012), luvusta III kohdat 2. Lainhuudatuksen merkitys ja 3. Lainhuudatusvelvollisuus sekä Hallituksen esitys Eduskunnalle maakaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi, HE 120/1994 vp (löytyy esimerkiksi finlexistä), yksityiskohtaisista perusteluista kohta 2 luku. Kiinteistön kauppa otsikon 1.1 Maakaari alta. Kirjat löytyvät https://luc.finna.fi/ulapland/  -sivun kautta.
- etukäteismateriaaliin perustuva esikuulustelu Moodlessa. Opintojakson suorittaminen edellyttää esikuulustelun suorittamista hyväksytysti Moodlessa näkyvässä määräajassa.
- kirjallinen tehtävä


Aineopinnot:

4. Sivullissuojaoikeuden luennot (luennot 4 t) ONPOOL24 1 op, vapaaehtoinen (lähiopetus)
- ennen luentoja luettava etukäteismateriaalina Kaisto, J – Tepora, J: Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa (2012), luvut 13-14, 16 ja 18
- etukäteismateriaaliin perustuva esikuulustelu Moodlessa
Opintojakson suorittaminen edellyttää esikuulustelun suorittamista hyväksytysti Moodlessa näkyvässä määräajassa.
-kirjallinen tehtävä


5. Vahingonkorvausoikeuden luennot (luennot 4 t) ONPOOL25 1 op, vapaaehtoinen (lähiopetus)
- ennen luentoja luettava etukäteismateriaalina  Ståhlberg, P – Karhu, J: Suomen vahingonkorvausoikeus (Alma Talent 2020), luvut 1-2 ja 5-7.
- etukäteismateriaaliin perustuva esikuulustelu Moodlessa
Opintojakson suorittaminen edellyttää esikuulustelun suorittamista hyväksytysti Moodlessa näkyvässä määräajassa.
-kirjallinen tehtävä


6. Ongelmatilannelähtöiset seminaarit ONPOOL23 (infoluento 1 t + seminaarit) 1 op
-vapaaehtoinen infoluento
-ryhmätöihin ja lähiopetuksena totetutettavaan seminaaripäivään osallistuminen on pakollista

 

Varallisuusoikeuden tentti 5 op (salitentti)
- tentin suorittamista suositellaan vasta sen jälkeen, kun kaikki luennot ja seminaari on suoritettu
- tenttikirjasta Saarnilehto, A ym. luetaan verkosta löytyvä päivittyvä versio
- tentissä pitää tuntea kirjallisuudessa käsitelty lainsäädäntö

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Saarnilehto, A. ym. Varallisuusoikeus / Ari Saarnilehto, Vesa Annola, Mika Hemmo, Juha Karhu, Leena Kartio, Eva Tammi-Salminen, Juha Tolonen, Jarmo Tuomisto, Mika Viljanen: I Lähtökohdat, III Sopimus, IV Vahinkojen korvaaminen, V Perusteettoman edun palautus, VI Esineoikeus ja VII Sopimustyypeistä seuraavat jaksot:
- 2. Omistajanvaihdossopimukset/ 3. Kiinteistön luovutus
- 3. Käyttöoikeussopimukset/ 1. Vuokrasopimus
- 6. Rahoitussopimukset/ 1. Luottosopimukset, 2. Erilaisia saamisasiakirjoja, 3. Panttaus ja 4. Takaus

Huom! Tenttikirjana on vain päivittyvä sähköinen versio

 
Arviointi 

ONPOOL21-22 ja ONPOOL24-25  (hyväksytty/hylätty)

Ongelmatilannelähtöiset seminaarit (hyväksytty/hylätty)

Kirjatentti (hylätty/1-5)

 
Vastuuhenkilö 

Professori Janne Kaisto ja yliopistonlehtori Pirkko Heikkinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Varallisuusoikeuden poolin infoluento  Luentokurssi  Pirkko Heikkinen,
Janne Kaisto 
09.09.21to 09.00-10.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä