Opintojakso

Hae opetus/tentit
YMAT0112 Matkailun toimintaympäristöt, 5 op 
Koodi YMAT0112  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Matkailun toimintaympäristöt  Lyhenne Matkailun toimi 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0446 Matkailututkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija matkailijan käsitteeseen sekä matkailun erilaisiin toimintaympäristöihin ja tiloihin erityisesti matkailijanäkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-  määritellä matkailijan ja tarkastella häntä eettisenä toimijana
-  kuvata matkailun toimintaympäristöjen muodostumista, ylläpitoa, haastamista ja rikkomista
-  esitellä keskeisiä yhteiskuntatieteellisiä ja kulttuurintutkimuksellisia matkailijaan sekä matkailun toimintaympäristöihin ja tiloihin liittyviä käsitteitä ja keskusteluja
-  kuvata ja analysoida toimintaympäristön kokonaisuutta matkailijan näkökulmasta

 
Sisältö 

Matkailija, matkailun toimintaympäristöjen muodostuminen, ylläpitäminen, haastaminen ja rikkominen, tilan ja paikan käsitteet, eettisyys, vieraanvaraisuus ja palveluyhteiskunta.

 
Edeltävät opinnot 

YMAT0111 Johdatus matkailuilmiöön

 
Toteutus ja työmuodot 

Lähiopetustunteja on noin 20 tuntia, joista kaksi tuntia käytetään ryhmätyön ohjeistamiseen ja kaksi tuntia ryhmätyön purkuun. Opintojakso suoritetaan luentojen ja kirjallisuuden pohjalta tehtävällä luentopäiväkirjalla sekä kurssin alussa ohjeistettavalla havainnointiin perustuvalla ryhmätyöllä. Itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaan noin 110 t

 
Vaadittavat suoritukset 

Luentopäiväkirja (3 op) ja ryhmätyö (2 op).

 
Oheiskirjallisuus 

MacCannell, D. (1999). The tourist: A new theory of the leisure class. University of California Press. 
Urry, J., & Larsen, J. (2011). The tourist gaze 3.0. Sage Publications. 
Adler, J. (1989). Origins of sightseeing. Annals of Tourism Research, 16(1), 7–29.
Adler, J. (1989). Travel as performed art. American Journal of Sociology, 94(6), 1366–1391.
Shaw, G., & Williams, A. M. (2004). Tourism and tourism spaces. Sage Publications. 
Burns, P. & Novelli, M. (toim.) (2008). Tourism and Mobilities: Local-global Connections. CABI Publishing.

 
Ajankohta 

1. periodi

 
Kohderyhmä 

1. vuosi

 
Vastuuhenkilö 

Matkailututkimuksen yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Opintojakso on avoin kaikille MTI:n opiskelijoille.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä