Opintojakso

Hae opetus/tentit
YMAT0114 Matkailun kestävyys, 5 op 
Koodi YMAT0114  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Matkailun kestävyys  Lyhenne Matkailun kestä 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0446 Matkailututkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Salla Jutila 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Seija Tuulentie (toim.)   Turisti tulee kylään : matkailukeskukset ja lappilainen arki   2009  - Saatavuus
     Staffans, A. ja Merikoski, T. toim.   Miten kestävä matkailualue tehdään? : käsikirja suunnitteluun ja rakentamiseen   2011  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kestävän matkailun periaatteisiin sekä matkailun kestävään kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti kestävän matkailun käsitteet ja periaatteet
- tunnistaa matkailun kestävään kehittämiseen vaikuttavat tekijät
- nimetä matkailualaan liittyviä toimijoita sekä toimintaintressejä ja kertoa niihin liittyvistä konflikteista
- kuvata matkailun toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia kestävyyden kannalta
- esitellä kestävyyden ja vastuullisuuden käsitteiden erot.

 
Sisältö 

Matkailun kestävyyden periaatteet, matkailun kestävä kehittäminen, paikallinen luonto ja kulttuuri matkailun vetovoimatekijänä, matkailun ja muiden elinkeinojen yhteensovittaminen, kestävyyden indikaattorit, erilaisten käyttäjien ja sidosryhmien intressit ja tarpeet, ekomatkailu, matkailijoiden asumis- ja ympäristöodotukset, matkailullinen maankäyttö.

 
Edeltävät opinnot 

YMAT0111 Johdatus matkailuilmiöön

 
Toteutus ja työmuodot 

Teemaseminaarin lähiopetustunteja on 20 t, joista osa on vierailevien luennoitsijoiden pitämiä (elinkeinoelämän edustajia ja hanketyöntekijöitä). Lisäksi aihepiiriin tutustutaan lähialueelle tehtävällä retkellä. Opintojakso suoritetaan luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvalla esseellä sekä kirjallisuustentillä. Itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaan noin 118 t.

 
Vaadittavat suoritukset 

Essee (3 op) ja kirjallisuustentti (2 op). Kirjallisuustentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Jokimäki, J. (toim.) (2007). Environment, Local Society and Sustainable Tourism. Arktisen keskuksen tiedotteita 50. Saatavana sähköisenä versiona osoitteesta:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-20116161147
Goodwin, H. (2011). Taking responsibility for Tourism. Oxford: Goodfellow Publishing. 
Page, S. J. & Dowling, R. K. (2002). Ecotourism. Pearson Education.

Tentittävä kirjallisuus:
Tuulentie, S. (2009). Turisti tulee kylään. Matkailukeskukset ja lappilainen arki. Jyväskylä: Minerva Kustannus.
Staffans, A. & Merikoski, T. (toim.) (2011). Miten kestävä matkailualue tehdään? Käsikirja suunnitteluun ja rakentamiseen. Saatavissa sähköisenä versiona osoitteesta: target=_blank>http://matkahanke.aalto.fi/fi/julkaisut/matka_kasikirja_2011_web.pdf.

 
Ajankohta 

2. periodi

 
Kohderyhmä 

1. vuosi

 
Vastuuhenkilö 

Matkailututkimuksen yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Kurssi on matkailututkimuksen perusopintoja suorittavalle pakollinen, ympäristöopintokokonaisuudessa kurssi on valinnainen. Mikäli opiskelija suorittaa molemmat opintokokonaisuudet, pitää ympäristöopintojen opintokokonaisuuteen sisällyttää jokin muu kurssi.

 
Lisätiedot 

Opintojakso on avoin kaikille MTI:n opiskelijoille.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä