Opintojakso
Hae opetus/tentit
YRIT1200 Yrittäjyyden aineopinnot, 35-38 op 
Koodi YRIT1200  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Yrittäjyyden aineopinnot  Lyhenne Yrittäjyyden ai 
Laajuus35-38 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0481 Yrittäjyys 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

YRIT1200 Yrittäjyyden aineopinnot (35 op)

Yrittäjyyden aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

- osaa toimia tiimin jäsenenä projektitehtävissä
- keskustella kriittisesti yrittäjyydestä tutkimusalana ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä
- tunnistaa yritysyhteistyön merkityksen innovoinnissa, tuotesuunnittelussa ja koko toimitusketjun koostamisessa
- arvioida käytännön tilanteissa yritysjuridiikan kannalta merkitykselliset ongelmat
- tehdä omaan alaansa ja yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta.

Aineopintojen kokonaispistemäärän 35 op täyttymiseksi opiskelijan tulee suorittaa YRIT1207 Yrittäjyyden erityiskysymyksiä ja YRIT1210 Projektitehtävä/Yritystapahtuman järjestäminen. Merkittävä osa aineopinnoista suoritetaan projektitehtävinä ja toimeksiantoina.

 
Sisältö 

YRIT1200 YRITTÄJYYDEN AINEOPINNOT (25-35 op)
YRIT1201 Yrittäjyyden ulottuvuudet 5 op
YRIT1202 Toimitusketjun hallinta 5 op
YRIT1207 Erityiskysymyksiä 5-10 op
YRIT1208 Yrittäjyyden oikeudellisia kysymyksiä 5 op
YRIT1209 e-yrittäjyys 5 op
YRIT1210 Projektitehtävä/Yritystapahtuman järjestäminen 5-10 op

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä