Opintojakso
Hae opetus/tentit
YRIT1208 Yrittäjyyden oikeudellisia kysymyksiä, 5 op 
Koodi YRIT1208  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Yrittäjyyden oikeudellisia kysymyksiä  Lyhenne Yrittäjyyden oi 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0481 Yrittäjyys 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • täydentää saamiaan yritysjuridiikan perustietoja käytännön yrittäjyydessä
  • soveltaa oppimaansa työtehtävissään
  • arvioida käytännön tilanteissa yritysjuridiikan kannalta merkityksellisiä ongelmia
  • hakea tarvittaessa asiantuntijan konsultaatiota.
 
Sisältö 

Yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeiset oikeudelliset haasteet, käytännön liikejuridiikka yrittäjyyden näkökulmasta. Yrittäjyyttä tukeva sopimusoikeuden käytännön kurssi.

 
Edeltävät opinnot 

YRIT1100 Yrittäjyyden perusopinnot

 
Toteutus ja työmuodot 

Opiskelija rakentaa opintosuorituksensa Oikeustieteiden tiedekunnan Kauppaoikeuden ONPOOL6-opinnoista (luennot tai seminaarit) ja/tai sopimustoiminnan käytännön kursseista (suomen- tai englanninkieliset). Lisäksi opiskelija laatii oppimispäiväkirjan koko YRIT1208-opintojaksoon liittyvästä opiskelustaan.

 
Vaadittavat suoritukset 

Opetukseen osallistuminen, ennakko- ja oppimistehtävät kunkin opetustapahtuman ohjeistuksen mukaisesti.

 
Oheiskirjallisuus 

Kunkin opintojakson luennoilla ilmoitettava materiaali.

 
Ajankohta 

OTK:n opintojaksojen aikataulujen mukaisesti.

 
Vastuuhenkilö 

Johtamisen professori ja johtamisen yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Opetus voidaan toteuttaa osin harjoituksina ja/tai korvaavina luentoina tms. suoritteina vastuuhenkilöiden antamien ohjeiden mukaisesti.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä