Opintojakso
Hae opetus/tentit
ONPOOL2 Varallisuusoikeus, 10 op 
Koodi ONPOOL2  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Varallisuusoikeus  Lyhenne Varallisuusoike 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pirkko Heikkinen 
Janne Kaisto 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Saarnilehto, A. ym.  Varallisuusoikeus / Ari Saarnilehto, Vesa Annola, Mika Hemmo, Juha Karhu, Leena Kartio, Eva Tammi-Salminen, Juha Tolonen, Jarmo Tuomisto, Mika Viljanen.   2012  - Saatavuus
     Lisätiedot I Lähtökohdat, III Sopimus, IV Vahinkojen korvaaminen, V Perusteettoman edun palautus, VI Esineoikeus ja VII Sopimustyypeistä seuraavat jaksot: - 2. Omistajanvaihdossopimukset/ 3. Kiinteistön luovutus - 3. Käyttöoikeussopimukset/ 1. Vuokrasopimus - 6. Rahoitussopimukset/ 1. Luottosopimukset, 2. Erilaisia saamisasiakirjoja, 3. Panttaus ja 4. Takaus


Kuvaus:
Tavoite 

 Varallisuusoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

•varallisuusoikeuden keskeisten käsitteiden ja periaatteiden (yleisten oppien) sisällön ja merkityksen
•ymmärtää sopimusoikeuden kantavat periaatteet ja selittää niiden sisällön
•ymmärtää vahingonkorvausvastuuta koskevat perusteet ja kantavat periaatteet sekä selittää niiden sisällön 
•pääpiirteet tärkeimpien (irtaimia ja kiinteitä esineitä koskevien) varallisuusoikeuksien sääntelystä
•varallisuusoikeuksien vaihdantaa koskevan suojajärjestelmän pääpiirteet
•tunnistaa käytännön tilanteissa varallisuusoikeudellisesti merkityksellisiä kysymyksiä sekä arvioida niitä perustellusti ja relevantein argumentein

 
Sisältö 
  1. Omistamisen, sopimuksen ja vahingonkorvausvastuun käsitteelliset lähtökohdat sekä varallisuusoikeuden yleiset periaatteet

  2. Sopimusoikeuden perusteet

  3. Vahingonkorvausoikeuden perusteet

  4. Omistusoikeus ja ns. rajoitetut esineoikeudet

  5. Varallisuusoikeudellinen sivullissuoja

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot ja niihin liittyvä oppimistehtävä/oppimispäiväkirja, ongelmatilannelähtöiset seminaarit ja tentti.

1. Infoluento (2 t), vapaaehtoinen
- luennolla esitellään poolin rakenne, opiskelijoilta vaadittavat suoritukset ja aikataulu

 

Perusopinnot:

2. Sopimusoikeuden perusteet (luennot  9 t) 1 op

3. Esineoikeuden perusteet (luennot  9 t ) 1 op

Aineopinnot:

4. Sivullissuojaoikeuden luennot (luennot 9 t) 1 op

5. Vahingonkorvausoikeuden luennot (luennot  9 t) 1 op

6. Ongelmatilannelähtöiset seminaarit ryhmittäin (infoluento 2 t + seminaarit 3 x 2 t) 1 op

Perusopintojen ja aineopintojen luennoille ja Ongelmatilannelähtöisten seminaarien infoluennolle ja seminaareihin osallistuminen on pakollista.

 

7. Tenttikäytännöt ja vastaustekniikka (2 t), vapaaehtoinen.

 

Varallisuusoikeuden tentti 5 op

 

Varallisuusoikeuden tentin suorittamista suositellaan vasta sen jälkeen, kun kaikki luennot ja seminaari on suoritettu.

Kirjallisuudessa käsitelty lainsäädäntö on tunnettava

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Saarnilehto, A. ym. (2012) Varallisuusoikeus / Ari Saarnilehto, Vesa Annola, Mika Hemmo, Juha Karhu, Leena Kartio, Eva Tammi-Salminen, Juha Tolonen, Jarmo Tuomisto, Mika Viljanen: I Lähtökohdat, III Sopimus, IV Vahinkojen korvaaminen, V Perusteettoman edun palautus, VI Esineoikeus ja VII Sopimustyypeistä seuraavat jaksot:
- 2. Omistajanvaihdossopimukset/ 3. Kiinteistön luovutus
- 3. Käyttöoikeussopimukset/ 1. Vuokrasopimus
- 6. Rahoitussopimukset/ 1. Luottosopimukset, 2. Erilaisia saamisasiakirjoja, 3. Panttaus ja 4. Takaus

 
Arviointi 

Luennot: oppimispäiväkirja tai oppimistehtävä (hyväksytty/hylätty)

Ongelmatilannelähtöiset seminaarit (hyväksytty/hylätty)

Kirjatentti (asteikko 1-5)

 
Vastuuhenkilö 

Professori Janne Kaisto ja tutkijatohtori Pirkko Heikkinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Varallisuusoikeus/Varallisuusoikeuden poolin vapaaehtoinen infoluento  Luento  Pirkko Heikkinen,
Janne Kaisto 
09.09.19ma 10.00-12.00
ilmoittaudu Varallisuusoikeus/Tenttikäytännöt ja vastaustekniikka  Luento  Pirkko Heikkinen,
Janne Kaisto 
03.10.19to 10.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä