Opintojakso
Hae opetus/tentit
ONPOOL10 Ympäristö- ja luonnonvaraoikeus, 10 op 
Koodi ONPOOL10  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ympäristö- ja luonnonvaraoikeus  Lyhenne Ympäristö- ja l 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ilari Hovila 

Kuvaus:
Tavoite 

Ympäristö- ja luonnonvaraoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa oikeudenalan keskeisten käsitteiden ja periaatteiden (yleisten oppien) sisällön ja merkityksen

- tuntee ympäristöoikeudellisen laintulkinnan ja ratkaisutoiminnan erityispiirteet

- hallitsee ympäristö- ja luonnonvaraoikeudellisen lainsäädännön keskeisen sisällön

- osaa soveltaa ympäristölainsäädäntöä ja ympäristöoikeuden periaatteita konkreettisissa tilanteissa ja ratkaista ympäristöä koskevia oikeustapauksia

 
Sisältö 

1. Ympäristöoikeuden konteksti, käsitteet ja periaatteet
2. Ympäristöoikeuden ulottuvuudet
3. Ympäristöoikeudellisen laintulkinnan ominaispiirteet
4. Ympäristö- ja luonnonvaraoikeuden keskeinen lainsäädäntö
5. Ympäristöoikeudelliset ohjaus- ja sääntelykeinot
6. EU:n ympäristöoikeuden pääpiirteet

 
Toteutus ja työmuodot 


1. ONPOOL101 Ympäristöoikeuden yleiset opit -luento (20h) ja tentti. (3 op)

- Luennolla käsitellään ympäristöoikeuden yleisiä oppeja sekä ympäristöoikeudellisen päätöksenteon ja argumentaation erityispiirteitä. Luentojen yhteydessä tehdään oikeustapausharjoituksia. Ympäristöoikeuden osa-alueista luennoilla keskitytään maankäyttö ja rakentamisoikeuden perusteisiin.

- Kirjallisuus: Kai Kokko (2017), Ympäristöoikeuden perusteet (luvut 1-5 ja 8) (s. 1-244 ja 393-446).

- Arvostelu 0-5

2. Luentoja ympäristöoikeuden osa-alueilta (1 op)

- Tarjolla on kolme 10 h luentosarjaa eri osa-aluilta, joista on suoritettava vähintään yksi.

1. ONPOOL102A Ympäristönsuojeluoikeus (10 h)
2. ONPOOL102B Kiinteistönmuodostamisoikeus (10h)
3. ONPOOL103C Luonnonvaraoikeus (10h)

- Arvostelu hyväksytty/hylätty

3. ONPOOL103 Lopputentti (6 op)

- Tentti koostuu kahdesta osiosta: soveltavasta (2h 30min) ja essee (2h 30min) -osiosta.

Tentti alkaa soveltavalla osiolla, jossa vastataan oikeustapaus- tai muihin soveltaviin kysymyksiin. Tässä osiossa opiskelija voi käyttää apunaan lakikirjoja tai nettiyhteyttä. Mukana voi siis olla lakikirjat ja/tai laite, josta on pääsy verkkoon.

Esseeosion alkaessa kaikki em. apuvälineet laitetaan pois ja soveltavan osion vastaukset (ja luonnospaperit) palautetaan.

- Kirjallisuus: Ekroos ym. (2012), Ympäristöoikeuden pääpiirteet, sivulta 87 alkaen.

- Suosituksena on, että 1 ja 2 osiot on suoritettu ennen lopputenttiä.

- Arvostelu 0-5

 
Vastuuhenkilö 

Ympäristöoikeuden yliopistonlehtori Ilari Hovila

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä