Opintojakso

Hae opetus/tentit
TITA0206 Projekti- ja verkostointitaito, italia (CEFR B1), 2 op 
Koodi TITA0206  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Projekti- ja verkostointitaito, italia (CEFR B1)  Lyhenne Projekti- ja ve 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0044 Italian kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
1. on tutustunut italian yritysviestinnän keskeisimpiin kirjallisiin ja suullisiin tekstilajeihin
2. on perehtynyt oman asiantuntemuksen alan sanastoon italiaksi
3. osaa ratkaista yksinkertaisia kirjallisia ja suullisia tehtäviä kansainvälisen yhteistyöprojektin raameissa
4. tuntee italian työpaikka- ja viestintäkulttuurin keskeisimpiä seikkoja
5. saavuttaa kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä CEFR:n taitotason B1.

 
Sisältö 

Kurssi koostuu kahdesta osasta:
1. Yleistietoa Italian yritysviestinnästä ja -kulttuurista
2. Yritysviestintä omalla asiantuntemuksen alalla.

Kurssilla tutustutaan ensin Italian yritysviestinnän kielen ja kulttuurin keskeisimpiin seikkoihin. Sen jälkeen työskennellään pareittain tai pienryhmissä ja jokainen ryhmä suunnittelee omalle asiantuntemuksen alalle sopivaa kansainvälistä yhteistyöprojektia. Kurssin lopussa jokainen ryhmä esittelee projektinsa muille kurssin osallistujille.

 
Edeltävät opinnot 

Italian kielen perustason osaaminen (väh. CEFR A2), esim. Kielikeskuksen peruskurssit 1-4, lisäksi suositellaan TITA0201 Italian tekstin ymmärtäminen. Jos olet epävarma, onko kurssi sinulle sopivaa, ota yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetus, itsenäinen pari- tai pienryhmätyöskentely.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, 24 t
Itsenäinen pari- tai pienryhmätyöskentely, ~20 t

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Pelizza, Mezzadri “Un vero affare! Corso di italiano per gli affari A2-B2”

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

Arvioinnin perusteet
1. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen
2. Kotitehtävien ja ennakkotehtävien tekeminen
3. Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja projektin esittely.

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Laura Senni

 
Opetuskieli 

Italia

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Lisätiedot 

Kurssi suoritetaan yleensä tekstinymmärtämiskurssin jälkeen. Tästä voi poiketa, mikäli katsoo aktiivisen kielitaidon riittävän. Peruskurssit XITA0001-0004 tarjoavat mahdollisuuden rakentaa riittävä kielitaito yhden lukuvuoden aikana.

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1)
TITA0206 Projekti- ja verkostointitaito, italia (CEFR B1)
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1)
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1)
TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa (CEFR B1)
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1)

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Projekti- ja verkostointitaito, italia  Harjoitusryhmä  Laura Senni 
01.02.22ti 12.00-14.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä