Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONPOOL52A Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka, kirjallisuustentti, 7 op 
Koodi ONPOOL52A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka, kirjallisuustentti  Lyhenne Hallinto-oikeus 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kirsi Kuusikko 
Juhana Riekkinen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Mäenpää, O.  Hallinto-oikeus  2018  - Saatavuus
     Lisätiedot Verkkojulkaisu: https://fokus.almatalent.fi/teos/DACBFXGTFF#kohta:HALLINTO-OIKEUS((20)
     Marja-Leena Niemi (toim.)  Oikeus tänään. Osa I  2016  - Saatavuus
     Lisätiedot Osa I, teoksesta luetaan Ahti Saarenpää: Oikeusinformatiikka s. 67-273.
     Oikeusministeriö / Tietosuojavaltuutetun toimisto  Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 4/2017  2017  - Saatavuus
     http://. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-558-4


Kuvaus:
Vaadittavat suoritukset 

1. Mäenpää, O. Hallinto-oikeus. Verkkojulkaisu. https://fokus.almatalent.fi/teos/DACBFXGTFF#kohta:HALLINTO-OIKEUS((20) 

2. Saarenpää, A. Oikeusinformatiikka. Teoksessa Niemi Marja-Leena (toim.): Oikeus tänään. Osa 1, 2016, s. 67-273. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan julkaisuja C 64. Bookwell Oy 2016. JA
Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? Oikeusministeriö / Tietosuojavaltuutetun toimisto. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 4/2017. Helsinki 2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-558-4 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka, kirjallisuustentti  Yleinen tentti  Kirsi Kuusikko,
Juhana Riekkinen 
14.05.20to 09.00-13.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka, kirjallisuustentti  Yleinen tentti  Kirsi Kuusikko,
Juhana Riekkinen 
17.08.20ma 09.00-