Opintojakso

Hae opetus/tentit
XSAK0221 Saksan kieliopin kertaus (CEFR B1), 3 op 
Koodi XSAK0221  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Saksan kieliopin kertaus (CEFR B1)  Lyhenne Saksan kieliopi 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0007 Saksan kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. on aktivoinut aikaisemmin hankittua kielitaitoaan osallistuakseen oman alan tekstinymmärtämiskurssille
2. on saavuttanut vähintään B1-tason eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Kurssin pääpaino on kielirakenneharjoituksissa, lisäksi osallistujat tutustuvat arkikulttuuriin. Kulttuuriin tutustutaan videoiden avulla.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot (esim. XSAK0001 Saksa 1 - XSAK0004 Saksa 4).

 
Toteutus ja työmuodot 

Teksti-, kielioppi- ja rakenneharjoituksia sekä kirjoitusharjoituksia 36 t.
Kirjallinen kuulustelu: sanastoon liittyviä testejä, loppukoe.

Kurssiin sisältyy runsas määrä itseopiskelua joka toteutuu parissa tai pienryhmissä, mahdollisesti tutorin ohjaamana. Opettaja kertoo itseopiskeluun liittyvistä järjestelyistä kurssin alussa.

 
Vaadittavat suoritukset 

Harjoitukset, kirjoittaminen, itseopiskelu, loppukoe.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Peter Sippel

 
Opetuskieli 

Suomi
Saksa

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Saksan kieliopin kertaus  Harjoitusryhmä  Peter Sippel 
06.09.21ma 15.30-17.45
08.09.21ke 15.30-17.45
13.09.21ma 15.30-17.45
15.09.21ke 15.30-17.45
20.09.21ma 15.30-17.45
22.09.21ke 15.30-17.45
27.09.21ma 15.30-17.45
29.09.21ke 15.30-17.45
04.10.21ma 15.30-17.45
06.10.21ke 15.30-17.45
11.10.21ma 15.30-17.45
13.10.21ke 15.30-17.45

Tulevat tentit
Ei tenttejä