Opintojakso
Hae opetus/tentit
XFIN0226 Suomen kirjakielen rakenteita (CEFR B2), 3 op 
Koodi XFIN0226  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Suomen kirjakielen rakenteita (CEFR B2)  Lyhenne Suomen kirjakie 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0028 Suomen kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin tavoitteena on lisätä asiatyylisen kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen kannalta keskeisten rakenteiden, kuten lauseenvastikkeiden, tuntemusta.

Kurssin suoritettuaan
1. opiskelija tunnistaa tavallisimmat lauseenvastikkeet
2. opiskelija tuntee joitakin harvinaisempia rakenteita 
3. opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa tekstinymmärtämisessä B2-taso eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Rakenne- ja tekstinymmärtämisharjoituksia.

 
Edeltävät opinnot 

XFIN0225 Suomen kielen tuntemus ja kirjoittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Yksilö- ja parityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Kurssin menestyksekäs suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista harjoituksiin, annettujen tehtävien suorittamista sekä kurssilla opitun kertausta. Harjoituksia 36 t.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Loppukoe.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Hannu Paloniemi

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Lisätiedot 

Finnish as a foreign language -opetusta.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä