Study module

Show study events
ONVAL0045 China Law - Basic Studies, 5 ECTS cr. 
Code ONVAL0045  Validity 01.01.1950 -
Name China Law - Basic Studies  Abbreviation China Law - Bas 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0300 Science of Law 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Law 

Teachers
Name
Matti Nojonen 

Description
Aim 

Kurssin suoritettuaan opiskelijoilla on muodostunut perusedellytys hahmottaa kulttuurisesti ja poliittisesti vieraan oikeusjärjestelmän ymmärtämisen haasteista. Opiskelijat kykenevät muodostamaan kokonaiskuvan kiinalaisesta oikeusjärjestelmästä, oikeusajattelun kehityksestä ja käytänteiden haasteista. Kurssin päämääränä ei ole vain tarjota opiskelijoille kokonaisvaltaista käsitystä kiinalaisesta oikeusjärjestelmästä, vaan tarkastella myös kulttuurisia käytänteitä  ja säädöksellisiä rajoitteita, joiden ymmärtäminen on perusedellytys menestyksekkäälle toiminnalle Kiinassa.

 
Contents 

Kurssi koostuu johdanto-osasta, oikeusjärjestelmän ja –ajattelun opinnoista sekä oikeuskäytänteiden että Kiinassa toimimisen haasteiden hahmottamisesta. Johdanto-osassa käydään läpi kulttuurisesti ja poliittisesti vieraan oikeusjärjestelmän ymmärtämisen peruslähtökohtia. Tämän jälkeen tutustutaan kiinalaisen oikeusjärjestelmän ja –ajattelun kehityskaariin ja viimeaikaisiin muutoksiin. Edellä mainitut kokonaisuudet muodostavat perustan oikeuskäytänteiden haasteiden ymmärtämiselle. Kurssilla perehdytään myös käytännön kulttuurisiin ja säädöksellisiin haasteisiin, joita Kiinassa toimiminen edellyttää.

 
Previous studies 

Ei vaatimuksia.

 
Methods 

Kurssi toteutetaan luentoina ja opiskelijoiden ennalta määrättyjen tehtävien perusteella tehtyjen esitelmien mukaisesti. Esitelmät voidaan tehdä opiskelijamääristä riippuen tehdä joko ryhmätöinä tai yksilöllisinä suoritteina. Kurssin aikana hyödynnetään Kiinan oikeuskäytänteitä kuvaavien dokumentti-elokuvien katsomista ja analyysiä.

 
More literature information and extra material 

Kirjallisuus ja muu opetuksessa hyödynnettävä materiaali ilmoitetaan ensimmäisellä luentokerralla.

 
Evaluation 

1-5

 
Tutor 

Professori Matti Nojonen

 
Language of instruction 

Opetuskieli on suomi, mutta kirjallisuus- ja muu opetusmateriaali voi olla myös englanniksi.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.