Opintojakso

Hae opetus/tentit
TUKO1251 Tutkimuksen suunnittelusta vaikuttavuuteen, 1 op 
Koodi TUKO1251  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutkimuksen suunnittelusta vaikuttavuuteen  Lyhenne Tutkimuksen suu 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTutkijakoulu Oppiaine0960 Tutkijakoulu 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tutkijakoulu 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan väitöskirjatutkija:
- tuntee väitöskirjatutkimuksen rahoitusmahdollisuudet Suomessa
- osaa rakentaa rahoitushakemuksen ja siihen liittyvän CV:n, tutkimussuunnitelman ja budjetin
- osaa laatia aineistonhallintasuunnitelman ja tuntee siihen liittyvät eettiset ja tekijänoikeudelliset ja avoimuuteen liittyvät kysymykset
- osaa laatia tutkimuksensa viestintäsuunnitelman
- tuntee eri julkaisutavat ja osaa valita sopivan julkaisukanavan ja ymmärtää sen merkityksen julkaisujen näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen sekä tuntee julkaisujen avoimuuteen liittyvät tavoitteet ja vaihtoehdot
- tietää, mitä välineitä on käytettävissä julkaisujen vaikuttavuuden mittaamiseen
- tuntee tärkeimmät kansainväliset tutkijantunnisteet ja tutkijoiden sosiaalisen median välineet.

 
Sisältö 

Opintojakso koostuu luennoista sekä ryhmä- ja yksilötehtävistä, jotka käsittelevät:
- rahoitushakemuksen ja tutkimussuunnitelman laadintaa
- aineistonhallintasuunnitelman laadintaa
- julkaisukanavien valintaa ja rinnakkaistallennusta
- tiedeviestintää
- bibliometriikkaa ja altmetriikkaa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Ennakkotehtävänä 1–2 sivun suunnitelma väitöstutkimukseksi, kaksi kokonaista päivää luentoja ja ryhmäkeskustelua viikon välein, välitehtävinä tutkimussuunnitelman muokkausta rahoitushakemusta varten, aineistonhallintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja keskusteluihin, opintojaksoon liittyvien tehtävien tekeminen.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Ryhmä 1 syksyllä (suomeksi), ryhmä 2 keväällä (englanniksi).

Ryhmä 1
1. ma 28.10. kello 9–16
2. ma 18.11.2019 kello 9–16

Ryhmä 2 (in English)
1. ma 20.4.2020. kello 9–16
2. ma 11.5.2020 kello 9–16

Päivien rakenne:
9:15–10:45 (Saara Koikkalainen)
lounastauko
12:15–13:45 (Marjo Laukkanen)
14:15–15:45 (Liisa Hallikainen)

 

 
Kohderyhmä 

Väitöskirjatutkijat

 
Vastuuhenkilö 

Opettajat: Liisa Hallikainen, Saara Koikkalainen, Marjo Laukkanen

 
Opetuskieli 

Opintojakso pidetään kahdesti vuodessa, yksi ryhmä suomeksi ja toinen englanniksi.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä