Opintojakso

Hae opetus/tentit
XRAN0221 Ranskan kertauskurssi (CEFR B1), 3 op 
Koodi XRAN0221  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Ranskan kertauskurssi (CEFR B1)  Lyhenne Ranskan kertaus 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0018 Ranskan kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssilla kerrataan ranskan sanastoa ja kielioppia. Harjoitellaan kuuntelua, suullista ja kirjallista kielen käyttöä sekä tutustutaan eri tekstityyppien rakenteisiin luetun ymmärtämisen parantamiseksi.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. pystyy ymmärtämään arkikielen ranskaa ja selviytymään keskustelutilanteissa
2. pystyy tuottamaan erityyppisiä ranskankielisiä tekstejä ja ymmärtää yleiskielen ja oman alansa tekstejä
3. on saavuttanut vähintään B1-tason eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Sanasto-, kielioppi- ja rakenneharjoituksia. Kuullun ymmärtämisen harjoituksia, suullisia harjoituksia, tekstinymmärtämistä sekä lyhyiden tekstien ja pienesseiden laatimista.

Kurssiin sisältyy runsas määrä itseopiskelua joka toteutuu pari- tai pienryhmissä, mahdollisesti tutorin ohjaamana. Opettaja kertoo itseopiskeluun liittyvistä järjestelyistä kurssin alussa.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot (esim. XRAN0001 French 1 - XRAN0004 French 4).

 
Toteutus ja työmuodot 

Pari- ja pienryhmätyöskentelyä sekä kontaktiopetusta 36 t. Itsenäistä opiskelua 60 t pari- tai

pienryhminä. Loppukoe.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Iris Tukiainen

 
Opetuskieli 

Suomi
Ranska

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ranskan kertauskurssi, verkkokurssi  Verkkokurssi  Iris Tukiainen 
09.09.20ke 11.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä