Opintojakso

Hae opetus/tentit
TUKO1277 Tutkimuksen filosofia ja argumentaatio, 3 op 
Koodi TUKO1277  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutkimuksen filosofia ja argumentaatio  Lyhenne Tutkimuksen fil 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTutkijakoulu Oppiaine0960 Tutkijakoulu 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tutkijakoulu 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan väitöskirjatutkija on kehittynyt taidossaan:
- reflektoida tutkimuksensa lähtökohtia, argumentaatiota ja tutkimusmenetelmiä
- arvioida tutkimuksen luotettavuutta
- keskustella tutkimuksen olennaisista kysymyksistä.

 
Sisältö 

Opintojaksolla pohditaan keinoja selvittää tutkimuksen luotettavuutta ja opitaan argumentaation rakentamista sekä selvitetään tutkimusalojen eroja. Opintojaksossa selvitetään virheargumentaatiota ja tunnistetaan ennakkoluuloja.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso on verkkokurssi, johon sisältyy itsenäisesti ja pienryhmissä suoritettavia tehtäviä sekä tapaamisia verkon välityksellä. Aikataulun mukaisiin tapaamisiin tulee osallistua aktiivisesti.

 
Vaadittavat suoritukset 

Läsnäolo tapaamisiin verkon välityksellä sekä aktiivinen osallistuminen oman pienryhmän kokoontumisiin ja tehtävien työstämiseen. Ensimmäisellä tapaamiskerralla jaetaan pienryhmät ja sovitaan tehtävien käsittelyajat ja -tavat.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Materiaali on osallistujien saatavissa Moodlessa.

 
Kohderyhmä 

Opintojakso järjestetään Lapin yliopiston väitöskirjatutkijoille.

 
Aikataulu 

Opintojakso kestää 10–12 viikkoa. Opintojakso alkaa Moodlessa keskiviikkona 26. tammikuuta 2022. Opintojakson seminaari pidetään verkon välityksellä 13.4.2022 kello 16–20.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Juha Himanka

 
Opetuskieli 

Suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tutkimuksen filosofia ja argumentaatio  Luentokurssi  Juha Himanka  26.01.22 -13.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä