Opintojakso

Hae opetus/tentit
XVEN0221 Venäjän kertauskurssi (CEFR B1), 2-4 op 
Koodi XVEN0221  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Venäjän kertauskurssi (CEFR B1)  Lyhenne Venäjän kertaus 
Laajuus2-4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0033 Venäjän kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssilla käydään läpi venäjän kieliopin sanaluokat ja pääkategoriat sekä erilaiset lauserakenteet. Harjoitellaan suullista ja kirjallista kielen käyttöä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. pystyy rakentamaan suullisesti ja kirjallisesti lyhyitä tekstejä ja keskusteluja
2. on saavuttanut vähintään B1-tason eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Kielioppiharjoituksia, lyhyiden tekstien ja keskustelujen käsittelyä, suullisia tehtäviä, pienesseiden laatimista sekä erilaisia kuullunymmärtämistehtäviä.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.
(esim. XVEN0001 Venäjä 1-XVEN0004 Venäjä 4).

 
Toteutus ja työmuodot 

Pari- ja pienryhmätyöskentelyä sekä opettajan antamaa ohjausta 36 t. Itsenäistä opiskelua. Loppukoe.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Oppikirja: Курс на Север.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Valentina Katainen

 
Opetuskieli 

Suomi
Venäjä

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Venäjän kertauskurssi  Harjoitusryhmä  Valentina Katainen 
06.09.21ma 12.00-14.00
08.09.21ke 12.00-14.00
13.09.21ma 12.00-14.00
14.09.21ti 12.00-14.00
15.09.21ke 12.00-14.00
20.09.21ma 12.00-14.00
27.09.21ma 12.00-14.00
29.09.21ke 12.00-14.00
30.09.21to 12.00-14.00
04.10.21ma 12.00-14.00
05.10.21ti 12.00-14.00
07.10.21to 12.00-14.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä