Opintojakso

Hae opetus/tentit
AAVM0305 Työharjoittelu, 5-15 op 
Koodi AAVM0305  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Työharjoittelu  Lyhenne Työharjoittelu 
Laajuus5-15 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0079 Mediatiede 
LajiTyöharjoittelu  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- perehtyä työelämän asettamiin käytännön vaatimuksiin omalla ammattialueella sekä tutustua erilaisiin ammatillisiin mahdollisuuksiin toimia oman alan asiantuntijana.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kokopäiväinen työharjoittelu 1-3kk ja työharjoitteluraportti

 
Vaadittavat suoritukset 

Harjoittelun hyväksymisestä on sovittava ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusta vastaavan kanssa. Harjoitteluraportti tulee palauttaa 3:n kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä.

Kolmen kuukauden harjoittelu ja harjoitteluraportti (10- 15 sivua) sekä liitteenä työtodistus on 15 opintopistettä.
Kahden kuukauden harjoittelu ja harjoitteluraportti (n. 10 sivua) sekä liitteenä työtodistus on 10 opintopistettä.
Yhden kuukauden harjoittelu ja harjoitteluraportti (n. 5 sivua) sekä liitteenä työtodistus on 5 opintopistettä.

Harjoitteluraportin tulee sisältää mm. seuraavat asiat
- työpaikan ja omien tehtävien kuvaus
- miten yliopistossa opittuja taitoja on käytetty hyväksi työtehtävien suorittamisessa
- harjoitus-/suunnittelutehtävän kuvaus (esim. kuvat, luonnokset tehtävän ideoinnin eri vaiheista) tai työpaikan tietyn ongelman/toiminnon analysointi, tarkastelu mahdollisesti pääaineen teoriaan liittyen.
- mitä pääaineeseen liittyviä uusia asioita, näkökulmia yms. käytännön työ antoi
- harjoittelupaikan organisaation ja toimintaympäristön kuvaus
- mahdolliset työtehtävät ko. työyhteisössä valmistumisen jälkeen
- kopio työtodistuksesta 

 

 
Arviointi 

Hyväksytty /hylätty

 
Ajankohta 

Syksy/kevät/kesä

 
Kohderyhmä 

Maisterivaiheen 1. tai 2. vuosi

 
Vastuuhenkilö 

Audiovisuaalinen mediakulttuuri/Mauri Ylä-Kotola

 
Opetuskieli 

Suomi ja/tai englanti

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä