Opintojakso

Hae opetus/tentit
AGRA0711 Syventävien opintojen työharjoittelu, 5-15 op 
Koodi AGRA0711  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Syventävien opintojen työharjoittelu  Lyhenne Syventävien opi 
Laajuus5-15 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0063 Graafinen suunnittelu 
LajiTyöharjoittelu  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- perehtyä työelämän asettamiin käytännön vaatimuksiin omalla ammattialueella sekä tutustua erilaisiin ammatillisiin mahdollisuuksiin toimia oman alan asiantuntijana.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opiskelijan itsensä hankkima työharjoittelupaikka tai muu vastaava työkokemus.

 
Vaadittavat suoritukset 

Harjoittelun hyväksymisestä on sovittava ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusta vastaavan kanssa. Harjoitteluraportti tulee palauttaa 3:n kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä.

Kolmen kuukauden harjoittelu ja harjoitteluraportti (10- 15 sivua) sekä liitteenä työtodistus on 15 opintopistettä.
Kahden kuukauden harjoittelu ja harjoitteluraportti (n. 10 sivua) sekä liitteenä työtodistus on 10 opintopistettä.
Yhden kuukauden harjoittelu ja harjoitteluraportti (n. 5 sivua) sekä liitteenä työtodistus on 5 opintopistettä.

Harjoitteluraportin tulee sisältää mm. seuraavat asiat
- työpaikan ja omien tehtävien kuvaus
- miten yliopistossa opittuja taitoja on käytetty hyväksi työtehtävien suorittamisessa
- harjoitus-/suunnittelutehtävän kuvaus (esim. kuvat, luonnokset tehtävän ideoinnin eri vaiheista) tai työpaikan tietyn ongelman/toiminnon analysointi, tarkastelu mahdollisesti pääaineen teoriaan liittyen.
- mitä pääaineeseen liittyviä uusia asioita, näkökulmia yms. käytännön työ antoi
- harjoittelupaikan organisaation ja toimintaympäristön kuvaus
- mahdolliset työtehtävät ko. työyhteisössä valmistumisen jälkeen
- kopio työtodistuksesta 

 

 

 
Arviointi 

Hyväksytty / hylätty

 
Kohderyhmä 

4.-5. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Graafinen suunnittelu/ professori Silja Nikula

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä