Opintojakso

Hae opetus/tentit
TITA0201 Italian tekstin ymmärtäminen (CEFR B1), 3 op 
Koodi TITA0201  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Italian tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)  Lyhenne Italian tekstin 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0044 Italian kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. osaa lukea ja ymmärtää melko pitkiä ja vaativia tekstejä italiaksi
2. tuntee yleisimpiä lukemisen strategioita ja osaa soveltaa niitä lukiessaan tekstin
3. tuntee erilaisia tekstilajeja sekä niiden tunnusmerkkejä
4. osaa etsiä ja analysoida omaan opiskelualaan liittyviä italiankielisiä tekstejä
5. saavuttaa luetun ymmärtämisessä tason B1 (CEFR).

 
Sisältö 

Kurssin päätavoite on luetun ymmärtämisen taitojesi kehittäminen, niin että osaat jatkossa lukea monenlaisia italiankielisiä tekstejä itsenäisesti. Kurssilla luetaan, analysoidaan ja pohditaan erityyppisiä tekstejä, esim. sanomalehtiartikkeleita, helppoa kaunokirjallisuutta, blogikirjoituksia sekä asiatekstejä italialaiseen kulttuuriin liittyvistä teemoista. Lisäksi pohditaan erilaisia luetun ymmärtämisen strategioita, jotka auttavat sinua työstämään yhä vaativimpia tekstejä.

 
Edeltävät opinnot 

Italian kielen peruskielitaito (väh. CEFR A2), esim. kielikeskuksen italian peruskurssit (Italia 1 – 4). Jos et ole varmaa omasta taitotasostasi, ota yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua. Kurssi ei sovi vasta-alkajille.

 
Toteutus ja työmuodot 

Alkutapaaminen, itsenäinen opiskelu verkossa, tutortapaamisia.

Alkutapaamisella saat tietoja ja ohjeita kurssin suorittamisesta. Sen jälkeen työskentelet itsenäisesti omaan tahtiisi kurssin Moodle-työtilassa saatavilla olevien materiaalien avulla. Kurssin aikana järjestetään myös muutama tutortapaaminen, jossa harjoitellaan erityisesti luetun ymmärtämisen strategioita.

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen alkutapaamiseen ja tutortapaamisiin: ~ 9 t
Itsenäinen työskentely verkossa: ~ 72 h

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

Arvioinnin perusteet
1. aktiivinen osallistuminen kurssitapaamisiin
2. tehtävien ja materiaalien työstäminen Moodle-verkkoalustalla
3. lopputehtävä.

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Laura Senni

 
Opetuskieli 

Italia

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Lisätiedot 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1)
TITA0201 Italian tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1)
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Italian tekstin ymmärtäminen  Verkkokurssi  Laura Senni 
14.09.21ti 12.00-14.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä