Oppaan TTK - Vaatetussuunnittelu 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

 

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Yleisopinnot

HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op

UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op

VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op

 

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op                                        

UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op

FSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

FSUO0002 Puheviestintä 2 op

FRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op

FRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op

FENG0001 English: Reading Comprehension 3 op

FENG0002 English: Oral Skills 3 op

 

Muotoilualojen yhteinen opintokokonaisuus                  

Taide, muotoilu ja kulttuuri -opinnot 30 p

UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentely 4 op

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op

UMUO1207 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 3 op

UMUO0225 Arktinen muotoiluprojekti 6 op

Valitaan vähintään yksi seuraavista kursseista (3 op):

UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op

UMUO1225 Muotoilun asiantuntijuus 3 op

ONEVAL0032 Guide to IPR 3 op

UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op

UMUO1205 Muotoilukohteiden kulttuurinen tulkinta 3 op

UVER0111 Esinekulttuuri Suomessa –esineitä ajassa ja arjessa 3 op -verkkokurssi

Valitaan kaksi Kuva- ja muototyöpajaa seuraavista (8 op):

UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op

UTAK0113 Valokuvaus 4 op

UTAK0115 Värioppi 4 op

UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op

UTAK0117 Maalaus 4 op

UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op

 

Vaatetussuunnittelun pääaineopinnot 75 op

FVAA1000 Vaatetussuunnittelun perusopinnot 25 op      

FVAA1023 Visualisointi 3 op

FVAA1024 Luova vaatetus 5 op

FVAA1029 Materiaalit ja muoto 5 op

FVAA1030 Mallistosuunnittelu 7 op

FVAA1022 Vaate ajassa 2 op

UPER0079 Vektorigrafiikka 3 op

 

FVAA2200 Vaatetussuunnittelun aineopinnot 40 op        

FVAA2024 Miestenvaatetus 4 op

FVAA2025 Tuotteistaminen 5 op

FVAA2032 Lastenvaatetus 5 op

FVAA2027 Vaatetusalan innovaatiot 5 op

FVAA3202 Funktionaalisuus 5 op

FVAA3203 Hyvinvointi 4 op

TEVA1201 Tekstiili- ja vaatetusalan tutkimuksen perusteet 2 op

FVAA2030 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op

 

Muotoilualojen yhteiset tutkimusopinnot 10 op              

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op

UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op

UMUO1213 Metodipaja 4 op

 

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 60 op                                

  

 

 

TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

 

FVAS6100 Vaatetussuunnittelun syventävät opinnot 85 op

FVAS6032 Konseptisuunnittelu 4 op

FVAS6018 Syventävä vaatetussuunnittelu 5 op

FVAS6019 Konseptilähtöinen tuotteistaminen 3 op

FVAS6033 Ammatillinen portfolio 3 op

TEVA1501 Tulevaisuusstudio 5 op

FVAS6016 Syventävä tutkimus- ja tuotekehitysprojekti 10 op

FVAS6034 Yhteiset projektit ja kilpailut 3 op

UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op

TEVA1502 Tekstiili- ja vaatetusalan syventävät tutkimusmenetelmät 3 op

FVAS6028 Valinnainen tutkimuskurssi 3 op

FVAS6017 Syventävä kirjallisuus 3 op

FVAS6020 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

 

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 35 op                                

Esimerkkejä vaatetussuunnittelun omista sivuaineopinnoista:

FVAS7006 Omaa suuntautumista tukevat opinnot 5-10 op

FVAA3005 Harjoittelu 5-15 op