Oppaan OTK - Oikeusnotaari 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oikeusnotaarin tutkintorakenteet ja opintojaksot kuvauksineen

• uusille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet 1.8.2014 jälkeen
• vanhoille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet ennen 1.8.2014

löytyvät Tutkintorakenteet välilehdeltä.

Oikeusnotaarin tutkinto koostuu seuraavasti (1.8.2014 alkaen):Perusopinnot 25 opintopistettä
Kieli- ja viestintäopinnot 15 opintopistettä
Aineopinnot 95 opintopistettä
Valinnaiset opinnot 30 opintopistettä
Notaaritutkielmaopinnot 15 opintopistettä

Yhteensä 180 opintopistettä

ONPOOL opinnot ovat pakollisia pooliopintoja ja tarkoitettu vain 1.8.2014 jälkeen aloittaneille. ONVAL-koodilla olevat notaaritutkinnon valinnaisia opintoja voivat suorittaa myös ennen 1.8.2014 aloittaneet opiskelijat.

Oikeusnotaarin tutkinto etenee periodimaisesti siten, että kunkin poolin opetus järjestetään kerran vuodessa. Lukukausi jakautuu noin 6-7 viikon jaksoihin, joina aikoina pooli järjestää opetuksen. Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta, opiskelijan itsenäisestä työskentelystä sekä tentistä tai muusta suorituksesta. Opiskelu- ja suoritusmuodot voivat vaihdella pooleittain, keskeistä on kuitenkin ajatus vähitellen syvenevästä oppimisesta.

1. lukuvuosi

Syyslukukausi 2018

Juridiikan perusteet 5 op
20.8.2018-9.9.2018

Varallisuusoikeuden pooli 10 op
10.9.2018-21.10.2018

Valta, valtio ja Eurooppa 10 op
29.10.2018-16.12.2018

Kevätlukukausi 2019

Vakuus ja Insolvenssi 10 op
7.1.2019-17.2.2019

Hallinto-oikeuden ja oikeusinformatiikan pooli 10 op
18.2.2019-7.4.2019

Kauppaoikeuden pooli 10 op
8.4.2019-26.5.2019

2. lukuvuosi

Syyslukukausi 2018

Perhe- ja jäämistöoikeuden pooli 10 op
3.9.2018-14.10.2018

Kansainvälisen oikeuden pooli 10 op
22.10.-2018-16.12.2018

Kevätlukukausi 2019

Rikos- ja prosessioikeuden pooli 10 op
7.1.2019-17.2.2019

Ympäristö- ja luonnonvaraoikeuden pooli 10 op
18.2.2019-7.4.2019

Finanssioikeuden pooli 10 op
8.4.2019-26.5.2019

3. lukuvuosi

Syyslukukausi 2018

Hyvinvointioikeuden pooli 10 op
3.9.2018-21.10.2018

Oikeudellinen ajankohtaisteema 5 op
29.10.2018-18.11.2018

Kevätlukukausi 2019

Notaaritutkielma/Valinnaisia opintoja
7.1.2019-26.5.2019