Oppaan TTK - Vaatetusalan muotikauppa, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Vaatetusalan muotikaupan opintokokonaisuus tukee opiskelijoita, jotka tarvitsevat tietoa ja taitoja muotialan suunnittelusta ja toiminnasta. Opinnoissa käsitellään naisten- ja miestenvaatemallistojen suunnittelua asiakkuuden, brändin ja tuotannon lähtökohdista. Vaatetussuunnittelijan perustaitoihin perehdytään ammatillisen ilmaisun ja luovan työskentelyotteen kehittämiseksi. Sivuainekokonaisuuden viimeisen opintojakson suorituksessa opiskelija kirjoittaa 1 op laajuisen loppuraportin, jossa hän tarkastelee reflektiivisesti sitä, miten opintojaksot liittyvät pääaineeseen.

Sivuaineeseen haetaan motivaatiokirjeen ja opintosuoritusten perusteella. Motivaatiokirjeet toimitetaan 17.8. 2018 mennessä osoiteeseen maria.keskipoikela@ulapland.fi

Valintaperusteina ovat hakijan motivaatio ja mahdolliset aiemmat opinnot sivuaineeseen liittyen. Sivuaineopiskelijat sijoitetaan perusopiskelijoiden kanssa samaan ryhmään, joten paikkoja on tarjolla rajoitetusti.

 

FVAA1023 Visualisointi 3 op              

FVAA1024 Luova vaatetus 5 op         

FVAA1029 Materiaalit ja muoto 5 op

FVAA1030 Mallistosuunnittelu 7 op   

FVAA2024 Miestenvaatetus 4 op

FVAA2026 Loppuraportti 1 op