Oppaan TTK - Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 19-20, 2019-20 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

 

 

Yleisopinnot

HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op
UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op
VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op                                        

UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op

FSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

FSUO0002 Puheviestintä 2 op

FRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op

FRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op

FENG0001 English: Reading Comprehension 3 op

FENG0002 English: Oral Skills 3 op

 

Muotoilualojen yhteinen opintokokonaisuus:                 

Taide, muotoilu ja kulttuuri -opinnot 30 p

UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentely 4 op

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op

UMUO1207 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 3 op

UMUO0225 Arktinen muotoiluprojekti 6 op

Valitaan vähintään yksi seuraavista kursseista (3 op):

UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op

UMUO1225 Muotoilun asiantuntijuus 3 op

ONEVAL0032 Guide to IPR 3 op

UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op

UMUO1205 Muotoilukohteiden kulttuurinen tulkinta 3 op

UVER0111 Esinekulttuuri Suomessa –esineitä ajassa ja arjessa 3 op -verkkokurssi

Valitaan kaksi Kuva- ja muototyöpajaa seuraavista (8 op):

UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op

UTAK0113 Valokuvaus 4 op

UTAK0115 Värioppi 4 op

UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op

UTAK0117 Maalaus 4 op

UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op

 

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun pääaineopinnot 75 op

FTEK1100 Sisustus- ja tekstiilimuotoilun perusopinnot 25 op

FTEK1106 Materiaalit 2 op

FTEK1104 Tekstiilisuunnittelu 4 op

UPER0054 Digitaalinen suunnittelu 4 op

FTEK1103 Painetut tekstiilit 4 op

FTEK1102 Kudotut tekstiilit 4 op

FTEK3301 Tilasuunnittelu 4 op

UPER0066 Vektorigrafiikka 3 op

 

FTEK2300 Sisustus- ja tekstiilimuotoilun aineopinnot 40 op

FTEK2115 Tekstiilit tilassa 4 op

UPER0067 Digitaalinen visualisointi 3 op

FTEK2116 Painetut sisustustekstiilit 3 op

FTEK2117 Kudotut sisustustekstiilit 3 op

FTEK2123 Tekstiilimuotoilu 6 op

FTEK2120 Sisustusmuotoilu 3 op

FTEK2124 3D -visualisointi 3 op

FTEK3017 Ammatillinen portfolio 3 op

TEVA1201 Tekstiili- ja vaatetusalan tutkimuksen perusteet 2 op

FTEK2030 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op

 

Muotoilualojen yhteiset tutkimusopinnot 10 op              

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op

UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op

UMUO1213 Metodipaja 4 op

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 60 op                                

Esimerkkejä sisustus- ja tekstiilimuotoilun omista sivuaineopinnoista:

FTEK3200 Tekstiili-ilmaisu 25 op (sisällöt opinto-oppaan s. 181)

FTEK3015 Sisustus- ja tekstiilimuotoilun produktiot 5-10 op

FTEK3016 Harjoittelu 5-15 op

 

 

TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

 

FTES6100 Sisustus- ja tekstiilimuotoilun syventävät opinnot 85 op

FTES6014 Tekstiilituotteet 7 op

FTES6031 Syventävä sisustusmuotoilu 5 op

FTES6033 E-tekstiilit 5 op

TEVA1501 Tulevaisuusstudio 5 op

FTES6016 Tutkimus ja tuotekehitysprojekti 10 op

UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op

TEVA1502 Tekstiili- ja vaatetusalan syventävät tutkimusmenetelmät 3 op

FTES6028 Valinnainen tutkimuskurssi 3 op

FTES6025 Syventävä kirjallisuus 4 op

FTES6020 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

 

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 35 op

Esimerkkejä sisustus- ja tekstiilimuotoilun omista sivuaineopinnoista:

FTEK3200 Tekstiili-ilmaisu 25 op (sisällöt opinto-oppaan s. 181)

FTEK3015 Sisustus- ja tekstiilimuotoilun produktiot 5-10 op

FTEK3016 Harjoittelu 5-15 op