Oppaan TTK - ARCTA -Yrittäjämäinen muotoilutoiminta, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

ARCTA1000 ARCTA -Yrittäjämäinen muotoilutoiminta 25 op

Sivuainekokonaisuus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opetella ja kokeilla käytännössä yrittäjämäistä toimintaa ilman riskiä. Kokonaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. ARCTA -kurssit voidaan suorittaa kandidaattiopintojen loppuvaiheessa tai maisteriopintojen yhteydessä.

Opinnot voidaan koostaa seuraavista kursseista:

UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op                  

UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op                 

ARCTA001 Muotoilusprintti 5 op

ARCTA002 Muotoilulähtöinen start-up 7 op                   

ARCTA003 Freelancer -harjoittelu 6 op

ARCTA004 Muotoilun labraharjoittelu 5 op                    

                                                               

Lisätietoja opintokokonaisuudesta antaa Samuel Ahola; samuel.ahola@ulapland.fi tai Maria Keskipoikela; maria.keskipoikela@ulapland.fi