Oppaan TTK - Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen koulutusohjelma 2021, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Yleisopinnot    

HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op

UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op

VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot Academic Career Skills 2 op

 

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op   

UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op

FSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

FSUO0002 Puheviestintä 2 op

FRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op

FRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op

FENG0001 English: Reading Comprehension 3 op

FENG0002 English: Oral Skills 3 op

 

Muotoilualojen yhteinen opintokokonaisuus:

Taide, muotoilu ja kulttuuri –opinnot 30 op

UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentely 4 op

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op

UMUO1207 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 3 op

UMUO0225 Arktinen muotoiluprojekti 6 op

Valitaan vähintään yksi seuraavista kursseista (3 op):

UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op

UMUO1225 Muotoilun asiantuntijuus 3 op

UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op

ONEVAL0032 Guide to IPR 3 op

UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op

UMUO1205 Muotoilukohteiden kulttuurinen tulkinta 3 op

UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op

Valitaan kaksi Kuva- ja muototyöpajaa seuraavista (8 op):

UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op

UTAK0113 Valokuvaus 4 op

UTAK0115 Värioppi 4 op

UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op

UTAK0117 Maalaus 4 op

UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op

 

Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen pääaineopinnot 65 op

Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen perusopinnot 25 op

MUTE1001 Orientaatio muotiin ja tekstiilitaiteeseen 3 op

MUTE1002 Suunnittelun perusteet 5 op

MUTE1003 Muodin ja tekstiilin studiot 5 op

MUTE1004 Digitaalisen työskentelyn studio 5 op

MUTE1005 Kokeileva materiaalitutkimus ja suunnittelu 7 op

 

Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen aineopinnot 40 op

MUTE2001 Kuosi- ja värisuunnittelu sekä taiteelliset kokeilut 5 op

MUTE2002 Kestävä suunnittelu 5 op

MUTE2003 Arktinen muoti ja tekstiili 5 op

MUTE2004 Kokemuksellinen suunnittelu ja taide 5 op

MUTE2005 Tuotteistaminen ja digitaaliset ympäristöt 5 op

MUTE2006 Muoti- ja tekstiiliverkostot 5 op

YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op

MUTE2020 Seminaari ja kandidaatintutkielma 8 op

MUTE2021 Kypsyysnäyte ja kieliasu

YURKUND-K Urkund-tarkistus

 

UMUO1200 Yhteiset tutkimusopinnot 

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op 

UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op 

UMUO1213 Metodipaja 4 op  

 

Sivuaineopinnot 60 op (vapaavalintaiset)

- MUTE0040 Harjoittelu 5-15 op

- MUTE0031 Kilpailut ja näyttelyt 2-10 op

- MUTE0024 Työpajat 2-4 op

 

TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen syventävät opinnot 85 op

Tutkimusopinnot 10 op:

- MUTE3113 Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen metodit 4 op

- Valinnaiset tutkimuskurssit 6 op

MUTE3100 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

MUTE3013 Kypsyysnäyte

YURKUND-G Urkund-tarkistus

MUTE3110 Syventävien opintojen lukupiiri 5 op

MUTE3111 Arktinen muoti- ja tekstiiliprojekti 10 op

MUTE3112 Ammatillinen konseptisuunnittelu 10 op

Lisäksi seuraavista opinnoista valitaan syventäviin opintoihin yhteensä 10 op:

- MUGR3114 Kuva tilassa 10 op (yhteinen graafisen suunnittelun kanssa)

- UMUO0411 Syventävä monialainen muotoiluprojekti 10 op

- MUTE3115 Innovatiiviset tekstiilit ja muoti 5-10 op

 

Sivuaineopinnot 35 op (vapaavalintaiset)

- MUTE0040 Harjoittelu 5-15 op

- MUTE0031 Kilpailut ja näyttelyt 2-10 op

- MUTE0030 Omaa suuntautumista tukevat opinnot 2-10 op

- MUTE0024 Työpajat 2-4 op