Oppaan KIKE - Kieli sivuaineena: Ranska 25 op 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopiston opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen perusopinnot tai joilla on vastaavat tiedot. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta.

Opintojen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan oman alan kirjallisuutta ja ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti vieraalla kielellä. Opiskelijalle hahmottuu yleiskuva vieraasta kulttuurista ja historiasta, eilisestä ja tästä päivästä. Opiskelija pystyy analysoimaan ja tekemään vertailuja suomalaisen ja vieraan kulttuurin välillä. Täten kokonaisuus luo pohjan toimimiselle kansainvälistyvässä maailmassa.

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kolmessa lukukaudessa. Sitä ei kuitenkaan ole pakko suorittaa kokonaan, vaan yksittäisiäkin kursseja voi valita oman mielenkiinnon mukaan.


XRAN0200 RANSKA: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)

Kokonaisuudessa voi olla korkeintaan 22 op kielikursseja ja 3 op kulttuurikursseja. XRAN0010 Teach and Learn luetaan kielikursseihin.

HUOM: kokonaisuutta ei voi suorittaa loppuun pelkästään Suomessa. Kokonaisuuden suorittaminen vaatii pitkäaikaisen oleskelun ranskaa puhuvassa maassa (esim. opiskelijavaihto tai harjoittelu).

Kurssit, jotka voi suorittaa Lapin yliopistossa:
XRAN0221 Ranskan kertauskurssi (CEFR B1) (3 op) (joka syksy)
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) (3 ECTS) (joka syksy)
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) (2 ECTS) (joka kevät)
XRAN0010 Ranska: Teach and Learn (1-3 op)
XRAN0231 Vivre un échange international! (CEFR B1-B2) (3 op)
XRAN0232 La francophonie aujourd’hui; questions d’actualité (CEFR B1-B2) (2 op)
XRAN0008 Understanding France (3 ECTS) (joka syksy)

Kurssit, jotka voi suorittaa joko Suomessa tai opiskelijavaihdon/harjoittelun aikana:
XRAN0222 Compréhension de textes 2 (CEFR B2) (4 op) (joka periodi: itseopiskelukurssi)
XRAN0229 Journal Étudiant, nouvelles en français (CEFR B2-C1) (4 op) (joka periodi: itseopiskelukurssi)

Kurssit, jotka voi suorittaa vain opiskelijavaihdon/harjoittelun aikana:
XRAN0227 Cours de l’écriture, Journal tenu à l’étranger (CEFR B1) (4 op) (joka periodi: itseopiskelukurssi)
XRAN0228 Compréhension de textes 3 (CEFR B2-C1) (4 op) (itseopiskelukurssi)


XRAN0200 RANSKA: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)

Syyslukukausi 2021
XRAN0221 Ranskan kertauskurssi (CEFR B1) (3 op) (joka syksy)
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) (3 ECTS) (joka syksy)
XRAN0008 Understanding France (3 ECTS) (joka syksy)
XRAN0010 Ranska: Teach and Learn (1-3 op)
XRAN0222 Compréhension de textes 2 (CEFR B2) (4 op) (joka periodi: itseopiskelukurssi)
XRAN0227 Cours de l’écriture, Journal tenu à l’étranger (CEFR B1) (4 op) (joka periodi: itseopiskelukurssi)
XRAN0228 Compréhension de textes 3 (CEFR B2-C1) (4 op) (itseopiskelukurssi)
XRAN0229 Journal Étudiant, nouvelles en français (CEFR B2-C1) (4 op) (joka periodi: itseopiskelukurssi)
XRAN0231 Vivre un échange international! (CEFR B1-B2) (3 op)

Kevätlukukausi 2022
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) (2 ECTS) (joka kevät)
XRAN0222 Compréhension de textes 2 (CEFR B2) (4 op) (joka periodi: itseopiskelukurssi)
XRAN0227 Cours de l’écriture, Journal tenu à l’étranger (CEFR B1) (4 op) (joka periodi: itseopiskelukurssi)
XRAN0228 Compréhension de textes 3 (CEFR B2-C1) (4 op) (itseopiskelukurssi)
XRAN0229 Journal Étudiant, nouvelles en français (CEFR B2-C1) (4 op) (joka periodi: itseopiskelukurssi)
XRAN0232 La francophonie aujourd’hui; questions d’actualité (CEFR B1-B2) (2 op)