Oppaan YTK - Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Opiskelijat ovat aktiivinen osa yliopiston tiedeyhteisöä. Opiskelijoilla onkin edustus yliopiston monissa virallisissa elimissä, kuten hallituksessa, yliopistokollegioissa, tiedekuntaneuvostossa ja useissa erilaisissa työryhmissä. Voit saada tutkintoosi opintopisteitä toimimalla opiskelijoiden edustajana näissä tehtävissä.

Opintopisteitä voit kerryttää myös LYY:n toimielimissä ja ainejärjestöissä. Yhden vuoden pestistä voit saada 2–4 op riippuen tehtävän laajuudesta, vaativuustasosta ja kokousten määrästä. Myös opiskelijatuutorointi oikeuttaa opintopisteisiin.

Vaikuttamistehtävissä pääset käsittelemään kaikkia opiskelijoita koskevia merkittäviä asioita. Voit ottaa kantaa ja esittää perusteluja näkemyksiä siitä, miten asioiden tulisi olla ja miten niitä voisi edelleen kehittää. Opit monipuolisia yhteisö- ja työelämätaitoja, joita voit hyödyntää monissa tulevaisuuden työ- ja luottamustehtävissäsi.