Oppaan KIKE - Valmentavat kielikurssit 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

VALMENTAVAT KIELIKURSSIT

RUOTSI

XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2) (2 op)

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. eivät ole suoriutuneet ruotsin lähtötasotestistä
5. osallistuvat oppiaineensa pakollisille ruotsin kursseille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.


VALMENTAVAT KIELIKURSSIT 2020-2021

XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2) (2 op)

Syyslukukausi 2021
XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2) (2 op)

Kevätlukukausi 2022
XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2) (2 op)