Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Laajenna OTMEVAL0018 Advanced Course of Legal Informatics 5op (Oikeustieteiden tiedekunta)