Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Pienennä 06.05.2019
Toiminnotlaskeva Tunnistelaskeva Nimilaskeva Tyyppilaskeva op Opettajalaskeva Aikataululaskeva
Ilmoittautuminen päättynyt YMAT0114  KESÄ Matkailun kestävä suunnittelu, essee Kuulustelu/välikoe/tentti 5 Salla Jutila
06.05.19 -31.08.19
Ilmoittautuminen päättynyt YYMP0102  KESÄ Ekologia ja ympäristönsuojelu, EXAM-tentti Kuulustelu/välikoe/tentti 5 Leena Suopajärvi
06.05.19 -31.08.19
Ilmoittautuminen päättynyt YYMP0301  KESÄ Matkailukeskusten ympäristövaikutukset ja kestävä kehittäminen Kuulustelu/välikoe/tentti 5 Leena Suopajärvi
06.05.19 -31.08.19