Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Laajenna YYMP0102 Ekologia ja ympäristönsuojelu 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Laajenna YYMP0301 Matkailukeskusten ympäristövaikutukset ja kestävä kehittäminen 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Laajenna YMAT0114 Matkailun kestävä suunnittelu 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)