Oppaan YTK - Yritysjuridiikka - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Laajenna 02.11.2020
Laajenna 18.11.2020
Laajenna 01.12.2020
Laajenna 07.01.2021
Laajenna 25.01.2021
Laajenna 12.02.2021
Laajenna 24.03.2021
Laajenna 30.03.2021
Laajenna 31.03.2021
Laajenna 07.05.2021
Laajenna 11.05.2021
Laajenna 12.05.2021
Laajenna 18.05.2021