Oppaan KTK - Kestävyys- ja luontokasvatuksen maisteriohjelma 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Laajenna 13.08.2021