Oppaan YTK - Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Laajenna 01.11.2021
Laajenna 17.11.2021
Laajenna 24.03.2022
Laajenna 06.05.2022