Oppaan YTK - Politiikkatieteet 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Laajenna SOPT1213A Erojen ja eriarvoisuuksien sosiologia 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Laajenna SOPT1214B Identiteetti, kuuluminen ja nationalismi 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Laajenna SOPT1213D Kulttuurisosiologia 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Laajenna SOPT1212 Poliittinen yhteiskunta 2: Poliittinen valta Suomessa 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Laajenna SOPT1214A Poliittiset uskonnot 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Laajenna SOPT1214C Retoriikka ja politiikka 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Laajenna SOPT1213B Työn sosiologia 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Laajenna SOPT1213C Yhteiskunnallisen muutoksen sosiologia 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Laajenna SOPT0004 Yhteiskuntateoria 5op (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)