Oppaan YTK - Yhteiskuntaoppi opetetettavana aineena - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Opas ei sisällä tenttejä.