Oppaan OTK - Oikeusnotaari 16-17, 2016-17 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
OAIO0000 Aineopinnot (ON) 99 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
OAIO0101 Valtiosääntöoikeus 4-6 op     
OAIO0202 Hallinto-oikeus I 5 op / 3 ov     
OAIO0301 Velvoiteoikeus 8 op / 4 ov     
OAIO0501 Kauppaoikeus 8 op / 5 ov     
OAIO0601 Esineoikeus 6 op / 4 ov     
OAIO0701 Työ- ja sosiaalioikeus 8 op / 5 ov     
OAIO0801 Finanssioikeus 8 op     
OAIO0902 Persoonallisuusoikeus 3 op     
OAIO0903 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op     
OAIO1001 Rikosoikeus 10 op / 6 ov     
OAIO1102 Prosessioikeus I 5 op / 3 ov     
OAIO1103 Insolvenssioikeus 5 op / 3 ov     
OAIO1201 Ympäristöoikeus 8 op / 5 ov     
OAIO1302 Kansainvälinen oikeus I 2 op     
OAIO1601 Immateriaalioikeus 3 op / 2 ov     
OAIO1801 Pakollinen opinnäyte 8 op / 4 ov     
OAIO1802 Notaaritutkielmaseminaari 1 op / 0.5 ov     
OSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op     
ONVAL0000 Oikeusnotaarin valinnaiset opinnot 30 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op / 2 ov     
ONVAL0001 Saamelaisoikeus 5 op     
ONVAL0002 Insolvenssioikeuden erityiskysymyksiä 5 op     
ONVAL0003 Aineellinen insolvenssioikeus 5 op     
ONVAL0004 Vakuusoikeudet 5 op     
ONVAL0005 Eurooppalainen hallinto-oikeus 5 op     
ONVAL0007 Hallinto-oikeuden erityiskysymykset 5 op     
ONVAL0008 Informaatio-oikeus ja tietotekniikkaoikeus 5 op     
ONVAL0009 Viestintäoikeus 5 op     
ONVAL0010 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 5 op     
ONVAL0011 Sähköinen asiointi ja viestintä viranomaistoiminnassa 5 op     
ONVAL0012 Poliisi, informaatio ja tietojärjestelmät 5 op     
ONVAL0015 Osakeyhtiöoikeus 5 op     
ONVAL0017 Sopimusoikeus 5 op     
ONVAL0018 Vahingonkorvausoikeus 5 op     
ONVAL0019 Kiinteistöjen vaihdanta 5 op     
ONVAL0020 Kriminologia 5 op     
ONVAL0022 Kansainvälinen rikosoikeus 5 op     
ONVAL0023 Ihmisoikeudet 5 op     
ONVAL0023-1 Ihmisoikeudet, kirjallinen työ 1 op     
ONVAL0023-2 Ihmisoikeudet, kirjallisuustentti 4 op     
ONVAL0026 Maankäyttö-, rakennus- ja lunastusoikeus 5 op     
ONVAL0027 Ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojeluoikeus 5 op     
ONVAL0030 Kulutusverotus 5 op     
ONVAL0031 Perintö- ja lahjaverotus 5 op     
ONVAL0035 Vanhuusoikeus 5 op     
ONVAL0036 Kuluttajansuoja 5 op     
ONVAL0037 Todistajan tuki -kurssi 4 op     
ONVAL0041 Jäämistöoikeus 1 - Perintöoikeus 5 op     
ONVAL0043 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10 op     
ONVAL0045 Kiinaoikeuden perusteet 5 op     
ONVAL0048 Retoriset väittelytaidot 1-3 op     
ONVAL0056 Kansainvälisten järjestöjen oikeus 5 op     
ONVAL0057 Julkiset hankinnat 5 op     
ONVAL9996 Suomen oikeusjärjestelmä 5 op     
ONVAL9997 Harjoittelu 10 op     
ONVAL9998 Oikeudellinen portfolio 1-5 op     
ONVAL9999 Muut valinnaiset oikeusnotaarin opinnot 1-30 op     
OPEO0903 Oikeudellisen tekstin työvälineet 2 op     
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op     
ON1000 Oikeusnotaarin pakolliset opinnot 135 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
ONPOOL1 Juridiikan perusteet 5 op     
ONPOOL10 Ympäristö- ja luonnonvaraoikeus 10 op     
ONPOOL101 Ympäristöoikeuden yleiset opit 3 op     
ONPOOL102A Ympäristönsuojeluoikeus 1 op     
ONPOOL102B Kiinteistönmuodostamisoikeus 1 op     
ONPOOL102C Luonnonvaraoikeus 1 op     
ONPOOL103 Ympäristö- ja luonnonvaraoikeus, kirjallisuustentti 6 op     
ONPOOL11 Finanssioikeus 10 op     
ONPOOL11A Vero-oikeuden, veropolitiikan ja finanssihallinto-oikeuden perusteet, kirjallisuustentti 2 op     
ONPOOL11A-1 Vero-oikeuden perusteet, luennot 0 op / 0 ov     
ONPOOL11A-2 Finanssihallinto-oikeuden perusteet, luennot 0 op / 0 ov     
ONPOOL11A-3 Finanssihallinto-oikeuden perusteet, kirjallisuustentti 2 op     
ONPOOL11B Henkilö- ja yritysverotus, arvonlisäverotus sekä verotusmenettely ja muutoksenhaku, kirjallisuustentti 6 op     
ONPOOL11B-1 Oikeustapausharjoitukset 0 op / 0 ov     
ONPOOL11B-2 Henkilöverotuksen luennot 0 op / 0 ov     
ONPOOL11B-3 Yritysverotuksen luennot 0 op / 0 ov     
ONPOOL11B-4 Arvonlisäverotuksen luennot 0 op / 0 ov     
ONPOOL11C Kansainvälistyvä finanssioikeus, kirjallisuustentti 2 op     
ONPOOL11C-1 Kansainvälistyvä finanssioikeus, luento 0 op / 0 ov     
ONPOOL12 Hyvinvointioikeus 10 op     
ONPOOL121 Työoikeus, luento 1 op     
ONPOOL122 Työoikeus, kirjallisuustentti 3 op     
ONPOOL123 Sosiaali- ja terveysoikeus, luento 1 op     
ONPOOL126 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, luento 0.5 op     
ONPOOL127 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, kirjallinen tehtävä 1.5 op     
ONPOOL128 Sosiaali- ja terveysoikeus, kirjallisuustentti 3 op     
ONPOOL13 Vapaat opinnot, Oikeudellinen ajankohtaisteema 5 op     
ONPOOL14 Notaaritutkielma 10 op     
ONPOOL14-1 Kypsyysnäyte (notaarin tutkinto) 0 op / 0 ov     
ONPOOL15 Notaaritutkielmaseminaari 5 op     
ONPOOL15A Oikeustieteen metodit ja oikeustieteellisen tutkielman kirjoittaminen 2 op     
ONPOOL15B Oikeustieteellinen tiedonhaku 1 op     
ONPOOL15C Oppiaine-/poolikohtainen notaariseminaari 2 op     
ONPOOL2 Varallisuusoikeus 10 op     
ONPOOL21 Sopimusoikeuden perusteet 1 op     
ONPOOL22 Esineoikeuden perusteet 1 op     
ONPOOL23 Ongelmatilannelähtöiset seminaarit 1 op     
ONPOOL24 Sivullissuojaoikeuden luennot 1 op     
ONPOOL25 Vahingonkorvausoikeuden luennot 1 op     
ONPOOL26 Varallisuusoikeus, kirjallisuustentti 5 op     
ONPOOL3 Valta, valtio ja Eurooppa 10 op     
ONPOOL31 Eurooppalaiset oikeuskulttuurit vertailevassa kontekstissa 3 op     
ONPOOL31-1 Eurooppalaiset oikeuskulttuurit vertailevassa kontekstissa, luento 1 op     
ONPOOL32 Valtiosääntöoikeus 4 op     
ONPOOL32-1 Valtiosääntöoikeus, luento 1 op     
ONPOOL32-2 Valtiosääntöoikeus, kirjallisuustentti 3 op     
ONPOOL33 Eurooppalaisen julkisoikeuden perusteet 3 op     
ONPOOL33-1 Eurooppalaisen julkisoikeuden perusteet/Luennot 1 op     
ONPOOL33-2 Eurooppalaisen julkisoikeuden perusteet, kirjallisuustentti 2 op     
ONPOOL4 Vakuus- ja insolvenssioikeus 10 op     
ONPOOL41A Oikeudenkäyntimenettely, luento 1 op     
ONPOOL41B Luotto ja yhteiskunta, luento 1 op     
ONPOOL42 Esinevakuus- ja insolvenssioikeus, kirjallisuustentti 5 op     
ONPOOL43 Kansainvälinen insolvenssioikeus 2 op     
ONPOOL44 Oikeustapausharjoitukset 2 op     
ONPOOL5 Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op     
ONPOOL51 Hallinto-oikeuden oikeustapaukset ja oikeudellinen tiedonhallinta 2 op     
ONPOOL51A Hallinto-oikeuden ja oikeusinformatiikan oikeustapaukset 1 op     
ONPOOL51B Hallinto-oikeuden ja oikeusinformatiikan oikeustapaustentti 1 op     
ONPOOL52 Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 8 op     
ONPOOL52A Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka, kirjallisuustentti 7 op     
ONPOOL52B Oikeusinformatiikka, luennot 0.5 op     
ONPOOL52C Hallinto-oikeuden yleiset opit, luennot 0.5 op     
ONPOOL6 Kauppaoikeus 10 op     
ONPOOL6A Yhtiöoikeuden ja tilintarkastus- ja tilinpäätösoikeuden perusteet, luennot 1 op     
ONPOOL6B Introduction to Intellectual Property Law, lectures 1 op     
ONPOOL6C Kilpailuoikeus, luennot 1 op     
ONPOOL6D Markkinaoikeuden perusteet, luennot 1 op     
ONPOOL6E Oikeustapausseminaarit "Case Clinics" 1 op     
ONPOOL6F Kauppaoikeus, kirjallisuustentti 5 op     
ONPOOL7 Persoonallisuus-, perhe-, jäämistöoikeus ja kansainvälinen yksityisoikeus 10 op     
ONPOOL7A1 Perhe- ja jäämistöoikeuden luennot 3 op     
ONPOOL7A2 Perhe- ja jäämistöikeuden verkkokurssi 3 op     
ONPOOL7B Perhe- ja jäämistöoikeus, kirjallisuustentti 4 op     
ONPOOL7C Kansainvälisen yksityisoikeuden luento 1 op     
ONPOOL7D Kansainvälisen yksityisoikeus, kirjallisuustentti 1 op     
ONPOOL7E Kansainvälisen yksityisoikeuden pienryhmätehtävä 1 op     
ONPOOL8 Kansainvälinen oikeus 10 op     
ONPOOL81 Johdatus kansainväliseen oikeuteen 2 op     
ONPOOL82 Kansainvälisen oikeuden ydinaines 4 op     
ONPOOL83 Kansainvälisen oikeuden ja politiikan käytäntö 4 op     
ONPOOL9 Rikosoikeus 10 op     
ONPOOL91A Rikosoikeuden yleiset opit, luento 1 op     
ONPOOL91B Oikeustapausanalyysi 1 op     
ONPOOL92 Rikoslain erityinen osa 1 op     
ONPOOL93 Oikeustapausharjoitukset 2 op     
ONPOOL94 Rangaistusjärjestelmä ja rangaistuksen mittaaminen 1 op     
ONPOOL95 Rikosoikeus, kirjallisuustentti 5 op     
Laajenna Kieliopinnot