Oppaan OTK - Oikeusnotaari 16-17, 2016-17 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
OAIVAL Valinnaiset 43 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op / 2 ov     
OAIT1136 Prosessioikeus I jatkokurssi 6 op     
ONVAL0001 Saamelaisoikeus 5 op     
ONVAL0002 Insolvenssioikeuden erityiskysymyksiä 5 op     
ONVAL0003 Aineellinen insolvenssioikeus 5 op     
ONVAL0004 Vakuusoikeudet 5 op     
ONVAL0005 Eurooppalainen hallinto-oikeus 5 op     
ONVAL0007 Hallinto-oikeuden erityiskysymykset 5 op     
ONVAL0008 Informaatio-oikeus ja tietotekniikkaoikeus 5 op     
ONVAL0009 Viestintäoikeus 5 op     
ONVAL0010 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 5 op     
ONVAL0011 Sähköinen asiointi ja viestintä viranomaistoiminnassa 5 op     
ONVAL0012 Poliisi, informaatio ja tietojärjestelmät 5 op     
ONVAL0015 Osakeyhtiöoikeus 5 op     
ONVAL0017 Sopimusoikeus 5 op     
ONVAL0018 Vahingonkorvausoikeus 5 op     
ONVAL0019 Kiinteistöjen vaihdanta 5 op     
ONVAL0020 Kriminologia 5 op     
ONVAL0022 Kansainvälinen rikosoikeus 5 op     
ONVAL0023 Ihmisoikeudet 5 op     
ONVAL0023-1 Ihmisoikeudet, kirjallinen työ 1 op     
ONVAL0023-2 Ihmisoikeudet, kirjallisuustentti 4 op     
ONVAL0026 Maankäyttö-, rakennus- ja lunastusoikeus 5 op     
ONVAL0027 Ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojeluoikeus 5 op     
ONVAL0030 Kulutusverotus 5 op     
ONVAL0031 Perintö- ja lahjaverotus 5 op     
ONVAL0035 Vanhuusoikeus 5 op     
ONVAL0036 Kuluttajansuoja 5 op     
ONVAL0037 Todistajan tuki -kurssi 4 op     
ONVAL0041 Jäämistöoikeus 1 - Perintöoikeus 5 op     
ONVAL0043 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10 op     
ONVAL0045 Kiinaoikeuden perusteet 5 op     
ONVAL0048 Retoriset väittelytaidot 1-3 op     
ONVAL0056 Kansainvälisten järjestöjen oikeus 5 op     
ONVAL0057 Julkiset hankinnat 5 op     
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op     
OPEO0000 Perusopinnot (ON) 26 op  Oikeustieteiden tiedekunta  
OPEO0101 Johdatus akateemisiin opintoihin 2 op / 1 ov     
OPEO0102 Lakimiehen ammatilliset mallit 2 op / 1 ov     
OPEO0200 Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 3 op / 2 ov     
OPEO0300 Oikeusteorian perusteet 3 op / 2 ov     
OPEO0505 Oikeusinformatiikan perusteet 7 op / 4 ov     
OPEO0701 Oikeuslingvistiikan perusteet 2 op     
OPEO0800 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op / 1 ov     
OPEO0903 Oikeudellisen tekstin työvälineet 2 op     
OPEO1000 Tilinpäätös ja tilintarkastus 3 op     
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Kieliopinnot