Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ERKU1100 Kuntouttavan sosiaalityön erikoiskoulutus 70 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
ERKU1101 Kuntouttavan sosiaalityön asiantuntijuus 5 op     
ERKU1102 Kuntouttava sosiaalityö monialaisessa palvelujärjestelmässä 5 op     
ERKU1103 Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuut ja oikeudet mielenterveys- ja päihdetyössä 5-10 op     
ERKU1104 Psykososiaalisten valmiuksien tutkiva kehittäminen 5 op     
ERKU1105 Traumakäsitteistö, trauman vaikutukset ja traumatisoituneen asiakkaan 5 op     
ERKU1106 Sosiaalinen kuntoutus, toimintakyky ja osallisuus 5 op     
ERKU1107 Yhteisöllinen ja alueellista eriarvoistumiskehitystä vastustava sosiaalityö 5 op     
ERKU1108 Kuntouttavan sosiaalityön arviointi- ja kehittäminen 5 op     
ERKU1109 Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedon tuottajina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina 5 op     
ERKU1110 Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus kuntouttavan sosiaalityön tekemisen, kehittämisen ja tutkimisen välineenä 10 op     
ERKU1111 Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op