Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XNTU3500 Sukupuolentutkimus 35 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
XNTU3502 Nykyteoreetikot 5 op    Hae opetus 
XNTU3518 Korvaavat sukupuolentutkimuksen opinnot II 1-4 op     
XNTU3522 Feministinen tieto ja tutkiminen 5 op    Hae opetus 
XNTU3522-1 Seminaari 5 op     
XNTU3522-2 Kirjallisuuskuulustelu/essee 5 op     
XNTU3531 Sukupuoli aikuiskasvatuksessa 5 op     
XNTU3535 Sukupuoli ja oikeus II 5 op     
XNTU3551 Naistutkimuksen klassikot 5 op     
XNTU3553 Sukupuolen filosofiaa 5 op     
XNTU3556 Queer-tutkimus 5 op     
XNTU3557 Miestutkimus 5 op     
XNTU3559 Sukupuoli ja väkivalta 5 op     
XNTU3533 Perhe ja vanhemmuus 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
Laajenna Syventävät opinnot