Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XNTU1500 Sukupuolentutkimus 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
XNTU1502 Sukupuolen representaatioita 5 op    Hae opetus 
XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa 5 op     
XNTU1505 Ruumiillisuus ja seksuaalisuus 5 op    Hae opetus 
XNTU1514 Korvaavat sukupuolentutkimuksen opinnot I 1-5 op     
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3-5 op    Hae opetus 
XNTU1528 Naishistoria 5 op     
XNTU1529 Sukupuoli ja oikeus I 5 op     
XNTU1530 Sukupuoli ja sosiaalityö 5 op     
XNTU1551 Johdanto sukupuolentutkimukseen 5 op     
XNTU1554 Sukupuoli, etnisyys, alueellisuus 5 op     
XNTU1558 Sukupuoli taidehistoriassa 5 op     
XNTU1559 Sukupuoli populaarikulttuurissa 5 op     
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot