Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ON vieras kieli ON pakollinen vieras kieli 5 op  Kielikeskus, Oikeustieteiden tiedekunta  
OENG0710 Legal English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 op     
OENG0711 Legal English: Oral Skills (CEFR B2) 2 op     
ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
ORAN0711 Oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B1) 2 op     
OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) 2 op     
OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) 2 op     
ORUO0710 Oikeudellinen ruotsi, kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
ORUO0711 Oikeudellinen ruotsi, suullinen taito (CEFR B1) 3 op  Kielikeskus  
OSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op  Kielikeskus Hae opetus 
OTM vieras kieli OTM pakollinen vieras kieli 6 op  Kielikeskus, Oikeustieteiden tiedekunta  
OENG0810 Advanced Legal English: Writing (CEFR B2-C1) 3 op     
OENG0811 Advanced Legal English: Oral Skills (CEFR B2-C1) 3 op     
ORAN0810 Syventävä oikeudellinen ranska, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op     
ORAN0811 Syventävä oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B2) 3 op     
ORUO0810 Syventävä oikeudellinen ruotsi, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op     
ORUO0811 Syventävä oikeudellinen ruotsi, suullinen taito (CEFR B2) 3 op     
OSAK0810 Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op     
OSAK0811 Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B2) 3 op     
OVEN0810 Syventävä oikeudellinen venäjä, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op     
OVEN0811 Syventävä oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B2) 3 op     
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op  Kielikeskus Hae opetus 
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op  Kielikeskus Hae opetus 
XENG0200 English: Language Use and Culture (CEFR C1) 25 op  Kielikeskus  
XENG0202 USA: Society and Culture 3 op     
XENG0203 Britain: Society and Culture 3 op     
XENG0204 English Grammar and Usage (CEFR C1) 4 op     
XENG0205 Varieties of English (CEFR C1) 3 op     
XENG0206 Academic Writing in English (CEFR C1) 3 op     
XENG0207 Academic Presentation Skills in English (CEFR C1) 3 op     
XENG0208 Contemporary Literature in English (CEFR C1) 3 op     
XENG0210 Australia: Society and Culture 3 op     
XKIE0200 Kielet ja kulttuurit 25 op  Kielikeskus  
XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi 1 op  Kielikeskus Hae opetus 
XPUH0000 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
XPUH0001 Puheviestintä 2 op     
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op     
XPUH0003 Ryhmäviestintä 2 op     
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op     
XSAK0300 Oikeudellinen saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op  Kielikeskus  
OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) 2 op     
OSAK0810 Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op     
OSAK0811 Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B2) 3 op     
TSAK0206 German: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 op     
XICP0233 Understanding the German-speaking Countries 3 op    Hae opetus 
XSAK0221 German: Grammar Repetition (CEFR B1) 3 op     
XSAK0222 Textverständnis Deutsch 2 (CEFR B2) 4 op    Hae opetus 
XSAK0227 Schreibkurs Auslandstagebuch (CEFR B1) 4 op    Hae opetus 
XSAK0228 Textverständnis Deutsch 3 (CEFR B2-C1) 4 op    Hae opetus 
XSAK0229 Nachrichten-Tagebuch (CEFR B2-C1) 4 op    Hae opetus 
XSAK0231 Konversationskurs: Reise nach Deutschland (CEFR B1-B2) 2 op     
XSAK0232 Konversationskurs: Leben in Deutschland (CEFR B1-B2) 2 op     
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op  Kielikeskus  
XVEN0300 Oikeudellinen venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op  Kielikeskus  
OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) 2 op     
OVEN0810 Syventävä oikeudellinen venäjä, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op     
OVEN0811 Syventävä oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B2) 3 op     
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) 2 op     
XVEN0009 Russian Culture Club 2-3 op     
XVEN0221 Venäjän kertauskurssi (CEFR B1) 2-4 op     
XVEN0222 Venäjän kuullun ymmärtäminen (CEFR B1) 3-4 op     
XVEN0225 Venäjän kulttuuri ja maantuntemus 3-5 op