Oppaan KIKE - KTK Aikuis- ja mediakasv, kasvatust 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KENG0001 English: Reading Comprehension (CEFR B2) 2-3 op  Kielikeskus Hae opetus 
KENG0002 English: Oral Skills (CEFR B2) 3 op  Kielikeskus Hae opetus 
KENG0005 Academic Writing (CEFR B2) 5 op  Kielikeskus Hae opetus 
KRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 1-2 op  Kielikeskus  
KRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
KSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op  Kielikeskus Hae opetus 
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op  Kielikeskus Hae opetus 
XPUH0000 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
XPUH0001 Puheviestintä 2 op    Hae opetus 
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op    Hae opetus 
XPUH0003 Ryhmäviestintä 2 op    Hae opetus 
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op    Hae opetus