Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
LENG0001 English: Reading Comprehension (CEFR B2) 2-3 op  Kielikeskus Hae opetus 
LENG0002 English: Oral Skills (CEFR B2) 3 op  Kielikeskus Hae opetus 
LRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 1-2 op  Kielikeskus Hae opetus 
LRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
LSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op  Kielikeskus Hae opetus 
LSUO0002 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus Hae opetus 
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op  Kielikeskus Hae opetus