Oppaan KIKE - Language as a Minor: Finnish 25 ECTS 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XFIN0200 Suomi: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op  Kielikeskus  
XFIN0221 Suomen rakenne- ja tekstikurssi 1 (CEFR B1) 3 op     
XFIN0222 Suomen rakenne- ja tekstikurssi 2 (CEFR B1) 3 op     
XFIN0223 Suomen suullinen kielitaito 1 (CEFR B1) 2 op     
XFIN0224 Suomen suullinen kielitaito 2 (CEFR B1-B2) 2 op     
XFIN0225 Suomen kielen tuntemus ja kirjoittaminen (CEFR B1-B2) 3 op     
XFIN0226 Suomen kirjakielen rakenteita (CEFR B2) 3 op     
XFIN0227 Suomen tekstilajit ja kirjoittaminen (CEFR B1-B2) 2 op     
XFIN0228 Suomen tekstin ymmärtäminen ja keskustelu (CEFR B2) 2 op     
XFIN0229 Suomalainen elämäntapa, taide ja kulttuuri 2 op     
XFIN0230 Finnish Culture 3 op