Oppaan KIKE - Kieli sivuaineena: Venäjä 25 op 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op  Kielikeskus  
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
XVEN0200 Venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op  Kielikeskus  
XVEN0221 Venäjän kertauskurssi (CEFR B1) 2-4 op  Kielikeskus  
XVEN0222 Venäjän kuullun ymmärtäminen (CEFR B1) 3-4 op  Kielikeskus  
XVEN0224 Venäjän suullinen kielitaito 1 (CEFR B1) 3 op  Kielikeskus  
XVEN0225 Venäjän kulttuuri ja maantuntemus 3-5 op  Kielikeskus  
XVEN0227 Venäjän suullinen kielitaito 2 (CEFR B2) 3 op  Kielikeskus  
XVEN0228 Venäjän kirjoittaminen (CEFR B1-B2) 3-5 op  Kielikeskus