Oppaan KIKE - Kieli sivuaineena: Oik saksa 25 op 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XSAK0300 Oikeudellinen saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op  Kielikeskus  
OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) 2 op     
OSAK0810 Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op     
OSAK0811 Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B2) 3 op     
TSAK0206 German: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 op     
XICP0233 Understanding the German-speaking Countries 3 op     
XSAK0221 German: Grammar Repetition (CEFR B1) 3 op     
XSAK0222 Textverständnis Deutsch 2 (CEFR B2) 4 op     
XSAK0227 Schreibkurs Auslandstagebuch (CEFR B1) 4 op     
XSAK0228 Textverständnis Deutsch 3 (CEFR B2-C1) 4 op     
XSAK0229 Nachrichten-Tagebuch (CEFR B2-C1) 4 op     
XSAK0231 Konversationskurs: Reise nach Deutschland (CEFR B1-B2) 2 op     
XSAK0232 Konversationskurs: Leben in Deutschland (CEFR B1-B2) 2 op